Noskaidroti pievilcīgākie darba devēji 2021.gadā

2021. gada 20. augusts

Neraugoties uz dažādiem satricinājumiem, ko pēdējo divu gadu laikā ir piedzīvojis Latvijas darba tirgus, darba ņēmēju lojalitāte savam darba devējam ir saglabājusies līdzšinējā līmenī. Par pievilcīgākajiem darba devējiem primāri tiek uzskatīti tie, kuri nodrošina drošu un stabilu darbu, tomēr priekšplānā izvirzās arī nemateriālās vērtības un rūpes par strādājošajiem, liecina pētījumu kompānijas “Kantar” ikgadējā pievilcīgāko darba devēju tēla pētījuma* dati.

Līdzīgi kā pērn, arī šogad vairums (66%) strādājošo nākamajos 12 mēnešos neapsver iespēju mainīt savu pašreizējo darba devēju. Savukārt jauniem profesionālajiem izaicinājumiem ir atvērti un darba devēja maiņu apsver katrs ceturtais strādājošais.

Darbinieku lojalitāti aizvien vairāk ietekmē nemateriālās vertības

Analizējot faktisko aktivitāti darba tirgū, izrādās, ka tikai 7% strādājošo un 17% studentu ir norādījuši, ka pēdējā gada laikā ir pieteikušies jaunam darbam vai jaunai amata pozīcijai esošajā darba vietā. “Kantar” ekspertu vērtējumā tas liecina, ka atvērtība jaunām darba iespējām un jauniem profesionālajiem izaicinājumiem šobrīd ir visai zema, tādējādi nozīmīga loma jaunu darbinieku piesaistē ir ne tikai spēcīgai personāla daļai un “galvu medībām”. Tikpat būtiska loma ir arī tam, ko darba devējs spēj piedāvāt potenciālajiem darbiniekiem, kā spēj pārliecināt jaunos talantus, ka konkrētā organizācija ir lieliska vieta, kur strādāt.

Šajā ziņā gan ir jāņem vērā fakts, ka darba ņēmēju prasības pret darba devējiem laika gaitā mainās. Aplūkojot šī gada pētījuma rezultātus, blakus drošībai un stabilitātei, konkurētspējīgam atalgojumam un pievilcīgai papildu ieguvumu sistēmai, aizvien vairāk priekšplānā izvirzās arī nemateriālās vērtības un rūpes par darbiniekiem, kas it īpaši aktualizējas ārkārtas situācijā.

Likumsakarīgi, ka darba devēju pievilcība un esošo darbinieku lojalitāte lielā mērā ir atkarīga no ārkārtas situācijas ietekmes uz uzņēmumu: ja uzņēmumu ir skārusi COVID-19 krīze (kopējais darba apjoms ir samazinājies vai darbība apstājusies), lojālo darbinieku skaits būtiski samazinās. Tomēr darbinieku lojalitāti var noturēt vai kāpināt ar veiksmīgu krīzes pārvaldību.

Kā skaidro “Kantar” personāla pētījumu eksperte Ilze Gansone: “Ja darba devēja rīcība ir atbildīga un gādīga, ir sniegta atbilstoša informācija, uzņēmums ir bijis elastīgs un spējis pielāgoties pandēmijas izraisītajai situācijai, darbinieku uzticība tam saglabājas. Tādējādi veiksmīga krīzes pārvaldība ir uzskatāma par vienu no darbinieku lojalitātes panākumu atslēgām, kas rada pozitīvu ietekmi uz uzņēmuma darba devēja tēlu.”

Studentiem aizvien saistošāka šķiet IT joma

Pētījuma ietvaros noskaidroti arī pievilcīgākie darba devēji Latvijā – uzņēmumi, kuri ir spējuši pārliecināt Latvijas “darba tirgu”, ka tie, salīdzinot ar citiem darba devējiem, ir teicama vieta, kur strādāt.

Pievilcīgākie darba devēji Latvijas strādājošo iedzīvotāju uztverē ir “Latvijas valsts meži”, “Latvenergo”, “Swedbank”, “Starptautiskā lidosta “Rīga””, “Air Baltic Corporation” un “Latvijas Banka”. Savukārt studentu vidū līdztekus jau iepiekš minētajiem uzņēmumiem par pievilcīgākajiem darba devējiem tiek uzskatīti arī “Accenture Latvia”, “Printful”, “Microsoft Latvia” un “All Media Latvia”, kas uzskatāmi parāda, ka jaunajiem talantiem īpaši saistoša šķiet IT joma.

Pievilcīgākie darba devēji 2021.gadā - logotipi, kas sadalīti divos blokos: pirmajā ir informācija par pievilcīgākajiem darba devējiem strādājošo uztverē, otrajā - studentu uztverē.

Raksturīgi, ka joprojām saraksta augšpusē Latvijā strādājošo vidū dominē valsts sektora uzņēmumi (t.sk. valsts kapitālsabiedrības), kas potenciāli ir saistāms ar drošu un stabilu darbu kā būtisku darba devēja izvēles kritēriju. Savukārt studenti kopumā vairāk priekšroku dod privātā sektora uzņēmumiem, kas viņu skatījumā ir veiksmīgāki un vairāk uz izaugsmi vērsti, tai skaitā, arī uz darbinieku izaugsmi un attīstību.

“Pētījuma rezultāti liecina, ka potenciālo darbinieku piesaiste ir kā makšķerēšana – lai konkrēta zivs pieķertos, uz āķa ir jābūt ne tikai tai piemērotai ēsmai, bet makšķere ir jāiemet arī pareizajos ūdeņos. Proti, zinot, ko darba ņēmēji sagaida no darba devējiem racionālā un emocionālā līmenī un kas ir uzņēmuma kā darba devēja potenciālās mērķa grupas darba tirgū, darbinieku piesaiste kļūst ne tikai fokusētāka, bet arī krietni efektīvāka patērētā laika un finanšu resursu ziņā,” uzsver I.Gansone.

*Pievilcīgāko darba devēju tēla pētījums veikts 2021.gada aprīlī, aptaujājot tiešsaistē 1100 Latvijas strādājošos iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem, kā arī 605 vadošo Latvijas augstskolu studentus.

__________

Par pētījumu:

Pievilcīgāko darba devēju pētījums tiek veikts ar mērķi sniegt darba devējiem stratēģiskus ieteikumus sava uzņēmuma kā darba devēja tēla pilnveidei, kā arī efektīvākai esošos darbinieku noturēšanai un jaunu talantu piesaistei. Tas tika uzsākts 2007.gadā un tiek īstenots visās Baltijas valstīs.

Pētījuma ietvaros tiek meklētas atbildes uz katram uzņēmumam būtiskiem jautājumiem kā: kādas ir potenciālo darba ņēmēju gaidas attiecībā uz darba devējiem, kādi ir būtiskākie darba devēja izvēles kritēriji, kādas ir darba ņēmēju emocionālās vajadzības, izvēloties darba devēju, kuros Latvijas uzņēmumos darba ņēmēji vislabprātāk strādātu un kā potenciālie darba ņēmēji vērtē dažādu uzņēmumu kā darba devēju tēlu.