Labklājības ministrija organizē tiešsaistes diskusiju ciklu par vienlīdzīga atalgojuma veicināšanu

2021. gada 02. novembris

Neraugoties uz valstī pastāvošo tiesisko regulējumu, kas paredz nodrošināt vienlīdzīgu darba samaksu visiem darbiniekiem, Latvijā sieviešu darba stundas likme ir vidēji par 22,3% zemāka nekā vīriešiem. Tas ir otrs augstākais nevienlīdzības rādītājs Eiropas Savienībā. Lai veicinātu Latvijā vienlīdzīga atalgojuma praksi, Labklājības ministrija sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu šā gada novembrī organizē diskusiju ciklu par efektīvākajiem risinājumiem darba samaksas atšķirību mazināšanai.

Jautājumam, kā veiksmīgāk sasniegt vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm, veltīts trīs tiešsaistes diskusiju cikls. Tas tiks atklāts jau 3.novembrī plkst. 13.00 ar diskusiju “VIENLĪDZĪGA DARBA SAMAKSA: tiesiskā regulējuma loma”. Tajā dažādu jomu eksperti spriedīs par efektīvākajiem risinājumiem darba samaksas atšķirības mazināšanai starp vīriešiem un sievietēm, tostarp – kam ir jāuzņemas atbildība par šo risinājumu ieviešanu praksē.

9.novembrī plkst. 13.00 diskusijā “VIENLĪDZĪGA DARBA SAMAKSA: aizspriedumu un stereotipu ietekme” tiks aktualizēts jautājums par audzināšanas lomu dzimumu stereotipu un no tiem izrietošo darba samaksas atšķirību starp vīriešiem un sievietēm veicināšanā. Šī saruna īpaši saistoša būs jaunajiem un topošajiem darba tirgus dalībniekiem.

Savukārt 10.novembrī plkst. 13.00 diskusijā “VIENLĪDZĪGA DARBA SAMAKSA: darba devēju izaicinājumi un ieguvumi” tiks meklētas atbildes uz jautājumu – kāpēc liela daļa darba devēju joprojām īsteno nevienlīdzīga atalgojuma politiku un kas viņus motivētu mainīt šo politiku?

Labklājības ministrs Gatis Eglītis: “Jautājums par darba samaksas atšķirību mazināšanu starp vīriešiem un sievietēm ir ļoti svarīgs, jo tas ietekmē ne tikai labklājību sievietēm darbspējīgā vecumā, bet arī pensiju apmēru nākotnē. Tas ir jautājums, kas ietekmē visas sabiedrības labklājību ilgtermiņā, tādēļ ir ļoti būtiski diskutēt par iespējamajiem risinājumiem praksē, ņemot vērā gan publiskā, gan privātā sektora perspektīvu, kā arī veicināt sabiedrības informētību par tiesībām saņemt vienlīdzīgu atalgojumu par vienādas vērtības darbu.”

Šveices Federālā statistikas biroja eksperti ir aprēķinājuši, ka tikai 60% darba samaksas atšķirību starp dzimumiem var izskaidrot ar objektīviem faktoriem – izglītību, darba pieredzi, slodzi, dzimumu segregāciju u.tml. Atlikušie 40% ir tieši vai netieši saistīti ar diskrimināciju, jo līdz mūsdienām ir saglabājusies virkne stereotipu, kas lielā mērā ir saistīti ar dažādiem dzimuma aspektiem. To ietekme ir jūtama arī darba tirgū.

“Šo stereotipu ietekmē profesijas aizvien tiek iedalītas tipiski “sievišķajās” un “vīrišķajās”. To ietekmē sieviešu profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas, kas var būtiski ietekmēt atalgojumu, ir ierobežotas. Turklāt šī tendence ir vērojama kā publiskajā un privātajā sektorā, tā arī ne vien lielos, bet arī vidējos un mazos uzņēmumos, iestādēs un organizācijās,” skaidro Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane.

Viņa piebilst, ka, fokusējoties uz peļņas un apgrozījuma radītājiem, darba devēji nereti aizmirst par tos ietekmējošajiem objektīviem faktoriem. Piemēram, to, ka arī vienlīdzīga darba samaksa ir ļoti nozīmīgs jebkura uzņēmuma, valsts un pat pasaules ekonomikas ilgtspējīgas attīstības nosacījums. Piemēram, Oksfordas universitātes zinātnieki ir izpētījuši, ka vienlīdzīga atalgojuma prakse ļautu palielināt iekšzemes kopproduktu līdz 25%, tā veicinot visas sabiedrības labklājību, tostarp mazinot sieviešu nabadzības risku vecumdienās.

Tādējādi šajās diskusijās būs iespēja dzirdēt gan pētnieku un juristu, gan dažādu organizāciju pārstāvju (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Valsts darba inspekcija, “Junior Achievement Latvija” u.c.), gan arī darba devēju (“Narvessen Latvija”, “Swedbank” u.c.) viedokli. Tās vadīs Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane.

Dalība visās diskusijās bez maksas. Plašāka informācija par pasākumiem un dalībnieku reģistrēšanās nosacījumiem būs pieejama Labklājības ministrijas Facebook lapā un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta Facebook lapā, kā arī abu organizāciju tīmekļvietnēs.