Ievēlēts Vides konsultatīvās padomes 2023.gada sastāvs

2023. gada 26. janvāris

2023.gada 26.janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) norisinājās Vides konsultatīvās padomes (VKP) ikgadējās vēlēšanas, kurās tika ievēlēts jaunais sastāvs. Par šīs padomes priekšsēdētāju tika atkārtoti ievēlēts nodibinājuma Teiču dabas fonds” pārstāvis Juris Jātnieks, savukārt par viņa vietnieci šogad ievēlēta biedrības Zero Waste Latvija” pārstāve Laura Treimane.

Pieteikumus dalībai VKP vēlēšanās bija iesniegušas 28 biedrības un nodibinājumi, taču dalībai šajās vēlēšanās tika virzītas 27 organizācijas. No tām, līdzīgi kā iepriekšējos gados, VKP sastāvā ievēlētas 20: biedrība “Baltijas krasti”, biedrība “Baltijas Vides Forums”, biedrība “Biķernieku meža aizsardzības biedrība”, biedrība “Ekodizaina kompetences centrs”, biedrība “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts”, nodibinājums “Ķemeru nacionālā parka fonds”, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”, biedrība “Latvijas Botāniķu biedrība”, nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”, biedrība “Latvijas dabas resursu uzraudzības grupa”, biedrība “Latvijas Makšķernieku asociācija”, biedrība “Latvijas Ornitoloģijas biedrība”, biedrība “Latvijas vides pārvaldības asociācija”, nodibinājums “Pasaules dabas fonds”, nodibinājums “Teiču dabas fonds”, biedrība “Vides aizsardzības klubs”, biedrība “Vides fakti”, biedrība “Zaļā brīvība”, biedrība “Zero Waste Latvija”, biedrība “Saldus rajona attīstība biedrība”.

VKP sastāvā neievēlētās organizācijas tiek aicinātas arī turpmāk līdzdarboties VARAM vides aizsardzības politikas veidošanas procesā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumiem Nr.209 “Vides konsultatīvās padomes nolikums” VKP sastāvs tiek pārvēlēts reizi gadā. Arī padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks katru gadu tiek ievēlēts no jauna.