Iedzīvotāju un uzņēmēju attieksme pret kukuļošanu ir noraidoša un noturīga

2024. gada 29. janvāris

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) veiktā sabiedriskās domas aptauja atklāj, ka 80 % iedzīvotāju un 78 % uzņēmumu nebūtu gatavi dot valsts amatpersonai kukuli, lai panāktu vēlamu risinājumu. KNAB pēdējos trijos gados veikto sabiedriskās domas aptauju rezultāti liecina, ka iedzīvotāju un uzņēmēju noraidošā attieksme pret korupciju ir nedaudz svārstīga, taču kopumā noturīga.

Sabiedriskās domas aptauja atklāj, ka 2023. gadā salīdzinājumā ar 2022. gadu palielinājusies iedzīvotāju gatavība kukuļot valsts amatpersonas, kamēr uzņēmēju vidū – samazinājusies. Salīdzinot 2023. gadā iegūtos aptaujas rezultātus ar 2021. gadu, KNAB novēro, ka triju gadu laikā gan iedzīvotāju, gan uzņēmēju attieksmē pret kukuļošanu novērojamas kopumā minimālas izmaiņas un vidēji četri no pieciem iedzīvotājiem un uzņēmējiem nepieļauj kukuļdošanu.

Iedzīvotāju biežāk minētais iemesls iespējamai kukuļa došanai ir lielāka drošība, ka problēma vispār tiks risināta. Šis visos KNAB analizētajos periodos ir bijis galvenais iemesls, kāpēc iedzīvotāji izšķirtos par labu kukuļa došanai. Tikmēr uzņēmēji visbiežāk būtu gatavi dot kukuli, lai panāktu darbinieku laipnāku attieksmi un pretimnākšanu, kā arī saņemtu amatpersonas palīdzību, jo normatīvie akti un procedūras ir neskaidras un sarežģītas.

Sabiedriskās domas aptauja atklāj iedzīvotāju un uzņēmēju salīdzinoši noturīgo attieksmi pret neoficiālu risinājumu izmantošanu, kārtojot dažādus jautājumus. 2023. gada aptaujā 19 %  iedzīvotāju un 20 % uzņēmēju atzina, ka pēdējo divu gadu laikā izmantojuši neoficiālus risinājumus. Salīdzinot respondentu atbildes 2023. un 2021. gadā, secināms, ka trīs gadu periodā pieredze nav būtiski mainījusies un četri no pieciem iedzīvotājiem un uzņēmējiem dažādu jautājumu kārtošanā izvēlas oficiālus risinājumus.

Visbiežāk izmantotais iedzīvotāju un uzņēmēju neoficiālais risinājums ir personīgo sakaru izmantošana. 2023. gadā 23 % iedzīvotāju, kas izmantojuši neoficiālus risinājumus, kārtojuši jautājumus tiesā. Šis procentuālais rādījums ir par trijām reizēm augstāks nekā iepriekšējos aptaujas gados. Savukārt 26 % uzņēmēju šādi rīkojušies, risinot jautājumus, kas saistīti ar būvniecību. 

Lai mazinātu korupciju, iedzīvotāju ieskatā, nepieciešams nodrošināt lielāku informācijas atklātību un caurskatāmību par to, kā tiek pieņemti lēmumi, kā arī nodrošināt stingrāku publisko iepirkumu kontroli. Tikmēr uzņēmēji uzskata, ka jāpiespriež bargi un reāli sodi pārkāpējiem, kā arī jānodrošina lielāka atklātība un caurskatāmība. 

Sabiedriskās domas aptaujā piedalījās 1047 iedzīvotāji vecumā no 18 gadiem un 401 uzņēmumi, kas saimniecisko darbību veic Latvijā. Aptauju KNAB uzdevumā veica tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti” no 2023. gada 10. oktobra līdz 7. novembrim.

Aptauja īstenota projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” ietvaros, kur KNAB saņem dotācijas no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas Eiropas Ekonomikas zonas grantiem. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti, ziņojot par korupciju un citiem latentiem noziegumiem, vienlaikus sniedzot iedzīvotājiem drošu un ērtu ziņošanas kanālu, kā arī pilnveidojot KNAB kompetenci koruptīvu noziegumu atklāšanā un izmeklēšanā.

Saite uz sabiedriskās domas pētījuma rezultātiem: https://www.knab.gov.lv/lv/media/2843/download?attachment