Pieejama grantu programma MVU pārejai uz aprites biznesa modeļiem

2024. gada 12. aprīlis

No 01.04.2024. Up2Circ akselerators izsludinājis pieteikšanos uz grantu programmu, kurā atbalstu varēs saņemt līdz 47 MVU projekti no 27 ES dalībvalstīm. Programmas mērķis ir izveidot un ieviest aprites biznesa modeļus uzņēmumos, kā arī īstenot konkrētas darbības aprites produktu, procesu un pakalpojumu jomā. Kopējais programmas budžets pirmajam uzsaukumam ir 1 230 000 eiro.

Projektu veidi un finansējums

MVU var pieteikties divām dažādām finansēšanas shēmām atkarībā no projektu lieluma un ilguma. Projektā ir atbalstāmas izmaksas ar ārpakalpojuma sniedzēju, ceļošanas un uzturēšanās izmaksas, iekārtu iegādes izmaksas, kā arī citu preču, darbu un pakalpojumu iegādes izmaksas. 

Maza mēroga projekti: Priekšizpēte

Finansējums: maza mēroga projekti līdz 15 000 eiro apmērā

Paredzamais finansēto maza mēroga projektu skaits: 32

Paredzamais rezultāts: priekšizpēte, tostarp biznesa plāns

Projekta ilgums: 6 mēneši

Liela mēroga projekti: Pilotēšana un demonstrēšana

Finansējums: liela mēroga projekti līdz 50 000 eiro apmērā

Paredzamais finansēto liela mēroga projektu skaits: 15

Paredzamais rezultāts: apstiprināts prototips

Projekta ilgums: 12 mēneši

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 01.04.2024.-31.05.2024. (23:59 CET)

Rezultātu paziņošana termiņš līdz 06.09.2024. (23:59 CET)

Svarīgi! Uzņēmums var iesniegt vienu projekta pieteikumu un jau sākotnēji pie iesniegšanas tam ir jāatbilst diviem kritērijiemsaistībā ar Up2Circ Akadēmiju:

  • Aprites aspekta novērtējums: pieteikuma sagatavotājiem ir jābūt veiktam aprites novērtējumam izmantojot Up2 Circt aprites novērtēšanas rīku.
  • Uzlabotas zināšanas par aprites ekonomikas jautājumiem: pretendentiem ir jābūt iesaistītiem Up2Circ Academy tiešsaistes mācību programmā. Aktīva iesaistīšanās tiek definēta kā vismaz 50% Up2Circ akadēmijas e-apmācību moduļu apguve.

Plašāka informācija par programmu, vērtēšanas kritērijiem ir pieejama šeit https://up2circ.eu/first-open-call/

Projekta pieteikumu iesniegšana notiks tiešsaites platformā angļu valodā un arī tālākā saziņa ar programmas ieviesējiem notiek angļu valodā.

Up2Circ ir Eiropas Komisijas programmas “Apvārsnis Eiropai” finansēts projekts ar kopējo mērķi paātrināt Eiropas MVU pāreju uz aprites ekonomiku un to ievieš Up2Circ akselerators.