Aicinām uzņēmumus pievienoties Skolu programmai “Dzīvei gatavs”

2019. gada 16. aprīlis

“Kā tas, ko mācos skolā šodien, man noderēs nākotnē?” bieži jautā skolēni. Lai gan izglītībai vajadzētu būt kā drošam tiltam uz viņu profesionālo sapņu piepildīšanu, nereti skolēni nespēj saskatīt saikni starp skolā apgūto un reālo dzīvi.

Laiks, kad jauniešus bija iespējams sagatavot tikai konkrētām profesijām, ir pagājis. Šodien ir svarīgi, lai skolēni visā Latvijā apgūtu mūsdienu dinamiskajam darba tirgum nepieciešamās kompetences un prasmi skolā gūtās zināšanas likt lietā. Kur šo prasmi meklēt? Nodibinājums “Iespējamā misija” uzskata, ka  liela nozīme ir uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, kur atrodams šis trūkstošais posms.  Darba devēju zināšanas par konkrētās nozares un darba tirgus attīstību ir neatsverams palīgs mācību procesā, kas skolēniem nodrošinās lielāku konkurētspēju nākotnē. Arī Tavs uzņēmums var parādīt skolēniem, kā skolā apgūtais noder dzīvē, darbiniekiem mācību stundās teoriju skaidrojot caur konkrētās nozares un profesijas prizmu.

Arvien pieaugot darbinieku vēlmei strādāt uzņēmumos, kuri sniedz papildus ieguldījumu sabiedrības labā, Iespējamās misijas realizētā Skolu programma “Dzīvei gatavs” nodrošina iespēju uzņēmuma darbiniekiem īstenot sociālas investīcijas, kas vienlaikus kalpo arī kā uzņēmuma ieguldījums ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu 2030. gadam sasniegšanā.

Dalība programmā ir uzņēmuma ieguldījums darbinieku izaugsmē. Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir iespēja uzņēmuma darbiniekiem pilnveidot prasmes un profesionālās iemaņas un gūt atgriezenisko saiti par sniegumu, piemēram,  uzstāšanās, līderības prasmes, dod iespēju rast risinājumus neikdienišķās situācijās un ir daļa no karjeras attīstības, tāpat veido izpratni par savas organizācijas darbu, lepnumu par piederību organizācijai, sava darba vērtības apzināšanos, lielāku iesaistīšanos un lojalitāti. Tā papildina darbinieku zināšanas par savu darba devēju, kā arī par mūsdienīgu izglītību, ko tālāk izplatīt ģimenē un skolās.

Tāpat iesaiste Skolu programmā uzņēmumam sniedz iespēju veidot zinošāku un ekonomiski spējīgāku nākotnes darbinieku, un ir ieguldījums darba devēja tēla veidošanā nākotnes darba tirgū. Ļaujot skolēniem iepazīt dažādās karjeras iespējas organizācijā, vieslekcijās uzņēmuma darbinieki atspoguļo arī savas darba vides vērtības un kultūru.

“Iespējamā misija” aicina kļūt par Skolu programmas “Dzīvei gatavs” dalībnieku un doties palīgā Latvijas skolotājiem, lai mazinātu plaisu starp skolu un reālo dzīvi!

Aicinām iepazīties ar skolu programmas “Dzīvei gatavs” platformu: https://www.dziveigatavs.lv  

Savukārt, šeit skatāms Dzīvei gatavs iepazīšanās video: https://youtu.be/-XsrQxnR4zc

Te aprakstīts ceļš īsumā no intereses par Dzīvei gatavs līdz gatavībai doties uz skolām ar darba devēju vieslekcijām: https://www.dziveigatavs.lv/upload/content/infografiks_dzivei_gatavs2_nodot_29_03-1.pdf 

Aicinām sazināties ar Skolu programmas “Dzīvei gatavs” vadītāju Lauris Bokišu, lai uzzinātu plašāk par iespēju pievienoties programmai: dziveigatavs@iespejamamisija.lv