Pieaugusi iedzīvotāju izpratne par trauksmes celšanas jautājumiem

2024. gada 01. maijs

Trešdien, 1. maijā aprit pieci gadi, kopš spēkā stājies Trauksmes celšanas likums – iespēja nodarbinātajiem celt trauksmi par darbavietā novērotiem iespējamiem pārkāpumiem, kas varētu ietekmēt plašākas sabiedrības intereses. Šo gadu laikā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ierindojies līderpozīcijā starp tām 44 trauksmes celšanas kompetentajām iestādēm, kuras visbiežāk saņem ziņojumus, kas noformēti kā trauksmes cēlēju ziņojumi.

KNAB no 2019. gada 1. maija līdz 2024. gada pirmajam ceturksnim saņēmis 297 ziņojumus, kas noformēti kā trauksmes cēlēju ziņojumi, un 94 no tiem atzīti par trauksmes cēlēju ziņojumiem. KNAB aizvien biežāk saņem saturiski kvalitatīvus ziņojumus, kuros iedzīvotāji informē par iespējamām darba vietās novērotajām pretlikumībām. Tas norāda uz iedzīvotāju izpratnes palielināšanos gan par Trauksmes celšanas likuma mērķi, gan arī par trauksmes cēlēja ziņojuma būtību. Visbiežāk trauksmes cēlēji KNAB ziņo par valsts amatpersonu iespējamu atrašanos interešu konfliktā. 

Trauksmes cēlēju aizsardzības regulējums paredz vairākus trauksmes celšanas veidus. Iedzīvotāji var celt trauksmi, izmantojot darbavietas iekšējos ziņošanas mehānismus, kā arī vēršoties kompetentajā institūcijā vai trauksmes cēlēju kontaktpunktā – Valsts kancelejā. Lai atvieglotu trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanu, pērn KNAB ar Eiropas Ekonomikas zonas grantu atbalstu izveidoja jaunu tiešsaistes ziņošanas platformu un tās mobilās lietotnes versiju “Ziņo KNAB!”. 

KNAB atgādina, ka gan trauksmes celšanas gadījumā, gan citu pārkāpuma ziņojumu iesniegšanā īpaši svarīga ir diskrēta ziņošana. Ja iedzīvotāju rīcībā ir informācija par iespējamām pretlikumībām darbavietā vai citos apstākļos, vēlams neizpaust citām personām savu nodomu par ziņojuma iesniegšanu, bet gan nekavējoties informēt kompetentās iestādes. Gadījumā, ja trauksmes cēlējiem pirms ziņojuma iesniegšanas ir kādas neskaidrības, KNAB aicina sazināties ar iestādes kontaktpersonu trauksmes celšanas jautājumos, rakstot uz e-pasta adresi trauksme@knab.gov.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 67356161.