Izstrādāts jauns rīks, kas uzņēmumiem ļauj novērtēt gatavību COVID-19 seku ierobežošanai

2020. gada 19. augusts

Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru ir izstrādājusi jaunu bezmaksas interaktīvā darba vides riska novērtēšanas rīka OiRA (Online Interactive Risks Assessment) moduli latviešu valodā. Tā mērķis ir sniegt uzņēmumiem iespēju pašiem novērtēt savas darba vides gatavību COVID-19 seku ierobežošanai un atlasīt piemērotākos veicamos pasākumus, lai samazinātu darbinieku risku inficēties darba vietā.

Jaunais OiRA modulis izstrādāts uzņēmēju ērtībai, jo, līdzīgi kā parastos darba apstākļos, arī COVID-19 pandēmijas laikā darba vides risku novērtēšana ir pamatu pamats, lai identificētu piemērotākos darba aizsardzības pasākumus.

Normatīvie akti nosaka, ka darba devējiem ir pienākums pārskatīt savu riska novērtējumu, ja:

  • ir radušās pārmaiņas darba vidē (piemēram, mainījušies darba procesi, metodes, darba aprīkojums, vielu un maisījumu izmantošana vai ražošana, būtiski pārkārtota darba vieta);
  • tiek konstatēta apstākļu pasliktināšanās darba vidē (Ministru kabineta noteikumi Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība“, pieņemti 02.10.2007.).
Uz asfalta uzzīmēta melnbalta starta līnija, pie kuras uzrakstīts vārds "START".

Tomēr jaunais OiRA modulis balstīts arī uz juridiski nesaistošām pamatnostādnēm, vadlīnijām un skaidrojošajiem materiāliem, kuru mērķis ir palīdzēt darba devējiem un darbiniekiem uzturēt drošību un saglabāt veselību darba vidē, kas ir būtiski mainījusies COVID-19 pandēmijas dēļ. 

_____

OiRA – vienkārši bezmaksas rīki vienkāršam darba vides risku novērtēšanas procesam, kas ir īpaši piemēroti mazajiem uzņēmumiem. Plašāka informācija par šiem rīkiem pieejama šeit.