Aptauja: ilgtspēja ir Latvijas uzņēmumu dienas kārtībā

2020. gada 06. oktobris

Par sava uzņēmuma ekonomisko ietekmi un sniegumu domā katrs piektais Latvijas uzņēmējs. Turklāt populārākā ar ilgtspēju saistītā aktivitāte, ko īsteno vietējie uzņēmēji, ir elektrības, ūdens un papīra resursu patēriņa samazināšana uzņēmumu ikdienas darbībā, liecina “Swedbank” veiktā pētījuma dati*.

Neraugoties uz COVID-19 radītajiem izaicinājumiem biznesa videi, kas šogad likuši uzņēmumu vadītājiem vairāk koncentrēties uz īstermiņa mērķiem un spēju ātri reaģēt uz pārmaiņām, arī ilgtspējas jautājumi, nav pazuduši no Latvijas uzņēmēju dienas kārtības. Īpaši aktuāli šobrīd ir jautājumi, kas saistīti ar ekonomisko ietekmi, darba vidi un cilvēkresursiem.

Darbības, kas vērstas uz ilgtspējīgāku nākotni, arvien biežāk ieņem vietu uzņēmumu stratēģijās, liecina “Swedbank” ekspertu novērojumi. Iemesls – ilgtspēja paver plašas iespējas savas uzņēmējdarbības attīstīšanai, skaidri definējot uzņēmuma vērtības starp darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un sabiedrību kopumā, un pārvēršot tās reālās rīcībās. Tāpēc “Swedbank” gan īsteno aktivitātes, kas veicina klientu un sadarbības partneru izpratni par ilgtspēju, gan arī izstrādā izdevīgus finanšu rīkus, tā atbalstot klientu ilgtspējas centienus.

"Swedbank" Uzņēmumu pārvaldes vadītājs Lauris Mencis

“Lūkojoties uz pētījuma datiem, esmu gandarīts, ka Latvijas uzņēmēji savā ikdienā jau sper soļus ilgtspējas virzienā, arvien vairāk iedziļinoties nākotnē sagaidāmajās pārmaiņās, kad klimata saglabāšanas un ilgtspējības sabiedrības vārdā nāksies transformēt lielu daļu tautsaimniecības procesu,” uzsver “Swedbank” Uzņēmumu pārvaldes vadītājs Lauris Mencis

Pirmie soļi ilgtspējas virzienā

No aptaujas rezultātiem izriet, ka ilgtspējas aktivitāte, ko Latvijas uzņēmēji īsteno visbiežāk, ir elektrības, ūdens un papīra resursu patēriņa samazināšana – to praktizē 72% respondentu.

Otra biežāk minētā aktivitāte ir vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana visiem darbiniekiem (70%). Tomēr ne mazāk nozīmīga respondentu vērtējumā ir arī atkritumu apjoma samazināšana un to šķirošana (69%).

Skatoties pa nozarēm, visaktīvākie elektrības, ūdens un papīra resursu patēriņa samazināšanā ir rūpniecības un enerģētikas nozari pārstāvošie uzņēmumi. Tiem seko lauksaimniecības, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumi.

Salīdzināšanai var minēt, ka vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu visiem darbiniekiem nozīmīgāko ilgtspējas aktivitāšu saraksta augšgalā liek rūpniecības un enerģētikas nozares, kā arī loģistikas un transporta nozares uzņēmumi. Savukārt visaktīvākie atkritumu apjoma samazināšanā un to šķirošanā ir lauksaimniecības nozari pārstāvošie uzņēmumi (89%). Tiem seko rūpniecības un enerģētikas nozares (88%), kā arī nekustamā īpašuma un būvniecības nozares (83%) uzņēmumi.

Uzņēmēju vīzija par nākotni

Jautāti, par kādiem ilgtspējas aspektiem organizācijā tiek domāts visvairāk, teju katrs piektais jeb 22% Latvijas uzņēmēju norāda uz to ekonomisko ietekmi un sniegumu. Kā vienlīdz svarīgu aspektu viņi min arī vidi un cilvēkresursus.

Par labu pārvaldību, kas ietver atklātību, ētiku un korupcijas risku novēršanu, domā 17% respondentu. Savukārt par inovāciju un infrastruktūras attīstība – 15% respondentu.

Jāpiebilst, ka vairāk nekā puse jeb 55% respondentu norāda, ka ilgtspējīgu aktivitāšu ieviešana uzņēmumā ir ekonomiski izdevīga. Tajā pašā laikā katrs trešais norāda, ka par ilgtspējīgu aktivitāšu ieviešanu uzņēmumā līdz šim nav domāts.

Par to, ka ilgtspējas aktivitātes uzņēmumam nav izdevīgas, ir pārliecināti 8% respondentu norādījuši. Savukārt 7% respondentu uzskata, ka šādu aktivitāšu ieviešana peļņu nekādi neietekmē.

Ilgtspējīgs risinājums finanšu jomā

Ņemot vērā Latvijas uzņēmēju interesi par ilgtspējīgiem risinājumiem uzņēmumu ikdienas darbībā, “Swedbank” no šā gada 1. oktobra piedāvā samazinātas kredītprocentu likmes finanšu un operatīvajam līzingam tiem klientiem, kuri izvēlēsies elektroauto, hibrīdauto vai mazlitrāžas iekšdedzes dzinēja automašīnu ar īpaši zemu izmešu daudzumu.

Tāpat, ņemot vērā, ka aizvien vairāk uzņēmumu saredz priekšrocības atjaunojamo enerģiju avotu izmantošanā, “Swedbank” piedāvā samazinātas kredītprocentu likmes enerģijas kredītam. Piedāvājums attiecas uz aizdevumiem atjaunojamās enerģijas ražošanai, piemēram, saules paneļu, vēja ģeneratoru, siltumsūkņu uzstādīšanai summā līdz 35 000 eiro (bez papildu nodrošinājuma). Jāpiebilst, ka uz šo aizdevumu attiecas arī EASI garantiju programma, kas nozīmē iespēju saņemt samazinātu kredītprocentu likmi aizdevumiem bez ķīlas.

_____

* Pētījums veikts 2020. gada augustā. Tā ietvaros aptaujāti vairāk nekā 600 Latvijas uzņēmumi, lielākoties mazie un vidējie.