Ilgtspējas indekss

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kura pamatā ir starptautiski atzīta metodoloģija. Tas palīdz Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Ilgtspējas indeksa dalībnieki demonstrē drosmi, atklātību un apņemšanos pilnveidot savu sniegumu. Tieši šīs organizācijas spēj ne tikai ietekmēt savas nozares attīstību, bet arī sekmēt valsts ilgtspēju!

Jāpiebilst, ka, līdzīgi kā sportā, arī Ilgtspējas indeksā sasniegt augstākās virsotnes nav vienkārši, ko apliecina gan dalībuzņēmumu atsauksmes, gan statistika. Taču tas nav neiespējami. Svarīga ir motivācija. Un nenāk par ļaunu zināt arī atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem, kā arī iepriekšējo gadu novērtējuma dalībnieku pieredzi.

Ieguvumi

Dalība Ilgtspējas indeksā ir bez maksas. Kā liecina pieredze un atsauksmes, viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc dažādas organizācijas (uzņēmumi, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, valsts iestādes u.c.) piedalās šajā novērtējumā, ir iespēja iegūt zināšanas, kā veicināt biznesa izaugsmi. Taču tā nav vienīgā motivācija, jo Ilgtspējas indekss nodrošina arī iespēju:
  • sekot līdzi sava snieguma dinamikai korporatīvās ilgtspējas un atbildības jomā, kā arī salīdzinātu to ar citu uzņēmumu, iestāžu rezultātiem;
  • saņemt ekspertu rekomendācijas par prioritāri uzlabojamiem procesiem;
  • labāk izprast organizācijas atbilstību ilgtspējas jēdziena starptautiskajiem kritērijiem.
Ilgtspējas indekss apvieno sevī vairākas iniciatīvas, tāpēc tā dalībnieki pretendē arī uz dažādiem īpašiem apbalvojumiem un apliecinājumiem, piemēram, Ilgtspējas čempiona un Dzimumu līdztiesīgākā uzņēmuma statusam, Godīgas tirdzniecības balvai u.c. Katrs Ilgtspējas indeksa dalībnieks saņem InCSR Ekspertu padomes sagatavotu individuālu vērtējumu, kurā norādīti to rezultāti un katras sadaļas ietekme uz to. Tāpat dalībniekiem tiek sniegti komentāri un ieteikumi par soļiem, kas palīdzētu tiem pilnveidot savu sniegumu katrā no šī novērtējuma sadaļām.

Vērtēšana

Ilgtspējas indeksa rezultāti tradicionāli tiek paziņoti jūnijā – ikgadējā noslēguma pasākumā, kas norisinās Atbildīga biznesa nedēļas ietvaros. Tā kā šī novērtējuma mērķis ir veicināt uzņēmumu izaugsmi, nevis sāncensību, publiskots tiek tikai uzņēmumu dalījums kategorijās atbilstoši to sasniegtajiem rādītājiem: DIMANTA, PLATĪNA, ZELTA, SUDRABA un BRONZAS.

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Dalībnieki, kuri iegūst zemāku vērtējumu par 40%, netiek publicēti. Tomēr tie tāpat kā pārējie uzņēmumi saņem ekspertu rekomendācijas sava snieguma pilnveidei ilgtspējas būtiskākajos aspektos, kas dod iespēju piedalīties šajā novērtējumā atkārtoti nākamajā, aiznākamajā u.tml. gadā.

Ekspertu padome

Kontakti