Ilgtspējas indekss

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītas metodoloģijas, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Ilgtspējas indeksa dalībnieki demonstrē drosmi, atklātību un apņemšanos pilnveidot savu sniegumu, tieši šie uzņēmumi spēj ne tikai ietekmēt savas nozares attīstību, bet arī sekmēt valsts ilgtspēju.

Ieguvumi

Dalība Ilgtspējas indeksā ir bezmaksas, un, kā liecina pieredze un atsauksmes, vairākums uzņēmumu Ilgtspējas indeksā piedalās, lai:
  • Sekotu lidzi sava snieguma dinamikai, kā arī salīdzinātu to ar citu uzņēmumu rezultātiem
  • Saņemtu ekspertu rekomendācijas par prioritāri uzlabojamiem procesiem
  • Labāk izprastu uzņēmuma atbilstību ilgtspējas jēdziena starptautiskajiem kritērijiem
Ilgtspējas indekss apvieno sevī virkni dažādu iniciatīvu, tāpēc, piedaloties novērtējumā, uzņēmumi pretendē arī uz dažādiem īpašajiem apbalvojumiem un apliecinājumiem, piemēram, Ģimenei draudzīga komersanta statusu. Katrs Ilgtspējas indeksa dalībnieks saņem InCSR Ekspertu padomes sagatavotu individuālu vērtējumu, kurā norādīti uzņēmuma rezultāti un katras sadaļas ietekme uz to, kā arī sniegti komentāri un ieteikumi par soļiem, kas palīdzētu uzņēmumam pilnveidot savu sniegumu katrā no sadaļām.

Vērtēšana

Ilgtspējas indeksa rezultāti tiek paziņoti ikgadējā noslēguma pasākumā jūnijā Atbildīga biznesa nedēļas ietvaros. Tā kā indeksa mērķis ir veicināt uzņēmumu izaugsmi, nevis sāncensību, publiskots tiek tikai uzņēmumu dalījums kategorijās atkarībā no to indeksa rādītājiem: platīna, zelta, sudraba un bronzas.

Indeksa dalībnieki, kuri iegūst zemāku vērtējumu par 40%, netiek publicēti, tomēr tie tāpat kā pārējie uzņēmumi saņem ekspertu rekomendācijas savas ilgtspējas uzlabošanai, kas dod iespēju atkārtoti piedalīties nākamajā gadā.

Ekspertu padome

Kontakti