Jaunumi

57% strādājošo savu emocionālās labsajūtas līmeni vērtē kā kopumā augstu

Globālā pandēmija gada laikā ir veicinājusi virkni nopietnu pārmaiņu dažādās dzīves jomās. Ņemot vērā, ka jebkura krīze ir saistīta ar paaugstināta stresa apstākļiem, aizvien vairāk tiek runāts ne vien par COVID-19 ietekmi uz cilvēku fizisko, bet a...

Ilgtspēja nav tikai zaļās aktivitātes

Arvien vairāk uzņēmumiem Latvijā ilgtspēja kļuvusi par neatņemamu pamatvērtību, rūpīgāk attiecoties pret savu ietekmi uz apkārtējo vidi, darbiniekiem un sabiedrību. Tomēr daļai uzņēmumu jautājumu joprojām ir vairāk nekā atbilžu – nav vienprāt...

Globālā pandēmija ir ietekmējusi Latvijas iedzīvotāju apmierinātību ar darbu

Apmierinātību ar dzīvi kopumā veicina ļoti dažādi faktori, tostarp darbs. Tomēr tieši darba tirgū globālās pandēmijas ietekme šobrīd ir jūtama īpaši izteikti. Tāpēc ar mērķi noskaidrot, kādi ar darbu saistītie aspekti darba ņēmējus uztrauc visvairā...
Ikona Konsultācijas

Konsultācijas

InCSR eksperti sniedz individuālas konsultācijas par dažādu atbildīga biznesa principu ieviešanu uzņēmumos un organizācijās.

Ikona Izglītība

Izglītība

Ņemot vērā klienta intereses un vajadzības, InCSR piedāvā individuāli pielāgotus izglītības pasākumus, piemēram, lekcijas, seminārus, darbseminārus.

Ikona Novērtējumi

Novērtējumi

InCSR piedāvā papildu analīzi un izvērstus ekspertu ieteikumus Ilgtspējas indeksa dalībniekiem, kā arī anonīmu dalību Ilgtspējas indeksā, dodot iespēju izvēlēties – publiskot savus rezultātus, vai nē.