Jaunumi

75% strādājošo satrauc stress, kas saistīts ar viņu ikdienas darba pienākumu izpildi

Lai darbinieki varētu strādāt efektīvi un produktīvi, ar dažādiem materiālajiem resursiem mūsdienās nepietiek. Aizvien lielāka nozīme tiek piešķirta arī darba procesa nemateriālajai daļai – mikroklimatam darba vietā, kas nosaka strādājošo emo...

Misija – iekļaujošas darba vides izveide. Praktiski ekspertu padomi

Saglabājoties darbaspēka deficītam, aizvien svarīgāk ir veidot iekļaujošu darba vidi. Taču šo uzdevumu apgrūtina aizspriedumi un stereotipi, kas veicina diskrimināciju darba tirgū. Tāpēc dažādības eksperti ir apkopojuši praktiskus ...

Hibrīdautobusi, koplietošanas auto un atjaunojamā dīzeļdegviela – kas veido ilgtspējīgu autoparku?

Transports mūsdienās ir viens no lielākajiem vides piesārņojuma avotiem, tāpēc ļoti nozīmīga loma organizācijas ceļā uz ilgtspēju ir tās autoparka ilgtspējai. Tieši par to, kāpēc uzņēmumu autoparkiem ir svarīgi ilgtspējas risinājumi un kā tos ievie...
Ikona Konsultācijas

Konsultācijas

InCSR eksperti sniedz individuālas konsultācijas par dažādu atbildīga biznesa principu ieviešanu uzņēmumos un organizācijās.

Ikona Izglītība

Izglītība

Ņemot vērā klienta intereses un vajadzības, InCSR piedāvā individuāli pielāgotus izglītības pasākumus, piemēram, lekcijas, seminārus, darbseminārus.

Ikona Novērtējumi

Novērtējumi

InCSR piedāvā papildu analīzi un izvērstus ekspertu ieteikumus Ilgtspējas indeksa dalībniekiem, kā arī anonīmu dalību Ilgtspējas indeksā, dodot iespēju izvēlēties – publiskot savus rezultātus, vai nē.