ILGTSPĒJAS RADARS

Ilgtspējīgu sabiedrību, valsti un pasauli veidojam mēs visi kopā, un viens galvenajiem priekšnosacījumiem šī mērķa sasniegšanai ir kvalitatīva visu iesaistīto pušu sadarbība, kuras pamatā ir atklātība. Tāpēc mēs esam ne tikai izstrādājuši Ilgtspējas kodeksu, kas ir saistošs ikvienam komersantam. Lai sekmētu tā ievērošanu, esam nodrošinājuši mūsu tīkmekļvietnē arī iespēju ikvienam lietotājam anonīmi paust bažas par uzņēmumu (un arī citu organizāciju) iespējami maldinošo praksi ar īpaši šim mērķi izstrādāta rīka – ILGTSPĒJAS RADARA – starpniecību. Jo tikai visi kopā mēs varam panākt reālas pārmaiņas!

Divi zīmēti tēli. Vīrietis tur rokās lielu lupu, sieviete - svilpi. Pie svilpes pievienots teksts "Ilgtspējas radars: pastāsti par situācijām, kad organizāciju vārdi nesaskan ar darbiem!"

Ja saskaraties ar situācijām, kas varētu liecināt, ka konkrētā organizācija īsteno maldinošu praksi, ziņojiet par to, aizpildot zemāk pieejamo formu!

Visus iesniegtos ziņojumus izskatīs InCSR ekspertu grupa. Ja ekspertu vērtējumā ziņojuma iesniedzēja bažas būs pamatotas, sazināsimies ar uzņēmuma, par kuru būs šis ziņojums, pārstāvjiem, informējot par saņemto sūdzību un aicinot uz tikšanos, lai to pārrunātu, kā arī uzklausītu viņu viedokli par konkrēto situāciju un praktiskajām rīcībām. Arī tad, ja ziņojumā norādītā informācija par iespējami maldinošu praksi būs nepilnīga, informēsim konkrēto uzņēmumu, aicinot pievērst uzmanību savam sniegumam norādītajos jautājumos.

Demonstrējot atklātību, visus iesūtītos ziņojumus publicēsim publicēta šajā lapā, aprakstot jautājuma būtību un norādot tā izskatīšanas statusu. Tāpat šiem ziņojumiem tiks pievienots konkrētā uzņēmuma (vai iestādes) viedokli un InCSR ekspertu komentārs. Ja radīsies aizdomas par tiesību aktu pārkāpumu, informācija tiks nodota atbilstošajai valsts uzraudzības un kontroles iestādei. paldies par jautājumu.

.

Pastāsti par situācijām kad organizāciju darbi nesaskan ar vārdiem!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.