Atbildīga biznesa novērtējums

Apzinoties, ka arī mazajiem ražošanas, tirdzniecības un citu nozaru uzņēmumiem ir svarīgi iegūt objektīvu pārskatu par savu darbību un nepieciešamajiem uzlabojumiem, sadarbībā ar Swedbank piedāvājam tiem jaunu iespēju — Atbildīga biznesa novērtējumu. Šo pašvērtējuma instrumentu bez maksas divas reizes gadā var izmantot ikviens Latvijā reģistrēts uzņēmums, tomēr pirmām kārtām tas domāts uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits nepārsniedz 50.

Ieguvumi

  • Bezmaksas pašvērtējums saskaņā ar starptautiskiem principiem
  • Iespēja salīdzināt savu sniegumu ar citiem Latvijas uzņēmumiem
  • Izglītības iespējas un ieteikumi snieguma uzlabošanai
  • Iespēja izmantot ekspertu izsniegto apliecinājumu uzņēmuma komunikācijā

Veicot novērtējumu, uzņēmums saņem izvērstu pārskatu par savu sniegumu. Tāpat ir iespējams iegūt uzņēmuma veikto labo darbu uzskaitījumu, ar ko dalīties darbinieku, klientu vai sadarbības partneru vidū. Tajos kritērijos, kur uzņēmums vēl neuzrāda pietiekoši labus rezultātus, tiek sniegti Korporatīvas ilgtspējas un atbildības institūta ekspertu izstrādāti komentāri un ieteikumi. Tādējādi uzņēmumiem tiek ne tikai norādīts uz nepilnībām, bet arī veicināta izpratne par attīstības iespējām.

Vērtēšana

Ikvienas organizācijas un uzņēmuma ilgtspēja balstās atbildībā pret sociālajiem, vides un ekonomiskajiem aspektiem. Līdzīgi kā ilgtspējas indeksā, arī Atbildīga biznesa novērtējumā visi šie aspekti ir ietverti kritērijos, kas sadalīti piecās būtiskās sekcijās: stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, vide un sabiedrība jeb vietējā kopiena.

Šo pašvērtējuma instrumentu bez maksas divas reizes gadā var izmantot ikviens Latvijā reģistrēts uzņēmums, tomēr pirmām kārtām tas domāts uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits nepārsniedz 50. Atbildīga biznesa novērtējums primāri ir sacensība pašam ar sevi, nevis konkurentiem. To ir svarīgi atcerēties, lai vērtēšanas rezultātā iegūtu objektīvo, nevis vēlamo priekšstatu par sava uzņēmuma sniegumu.

Kontakti