Pieteikums domnīcām

Pēdējos pāris mēnešos esam saņēmuši daudz jautājumu par iespēju iesaistīties mūsu aktivitātēs un atbildīga biznesa sekmēšanā. Tādēļ vēlamies veidot domnīcas jeb līdzīgi domājošu cilvēku (gan dažādu organizāciju, gan indivīdu) grupas regulārai viedokļu apmaiņai par aktuālajiem ilgtspējas un atbildības jautājumiem, dažādu iniciatīvu īstenošanai u.tml.

Ļoti novērtēsim jūsu viedokli par to, kā efektīvi organizēt šo grupu darbu, lai jūs varētu iesaistīties, gūtu vērtīgu informāciju, justos droši paust savu viedokli u.tml. Tāpēc aicinām veltīt pāris minūtes laika un aizpildīt šo aptaujas – pieteikuma anketu!