ZELTA ĶIVERE 2023: dalībnieku reģistrācija

2023. gada 04. septembris

23:59

Klimata pārmaiņas vairs nav abstrakta nākotne – tā ir mūsdienu realitāte, ko aizvien vairāk sāk izjust arī Latvijas uzņēmumi. Turklāt šajā gadījumā nav runa tikai par dabas resursu pieejamību un pielāgošanos ekstremāliem laikapstākļiem, kas ar katru gadu prasa aizvien vairāk finanšu, laika un arī cilvēku resursu. Klimata pārmaiņu ietekme ir jūtama arī jautājumos, kas attiecas uz cilvēkresursu pārvaldību, tostarp darba drošību.

Neraugoties uz to, ka Latvijā klimata pārmaiņas šobrīd izjūt galvenokārt atsevišķu nozaru uzņēmumi, eksperti norāda, ka jau tuvākajā nākotnē situācija būtiski mainīsies. Tāpēc darba aizsardzības labās prakses balvu konkursa “Zelta ķivere” mērķis 2023.gadā ir apkopot Latvijas darba devēju – uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu – labās prakses piemērus, kas uzskatāmi parāda, kā tie ir adaptējušies klimata pārmaiņu ietekmei uz darba apstākļiem, tostarp nodarbināto drošību un veselību darba vidē.

Interesenti ir aicināti iesniegt pieteikumus konkursam “Zelta ķivere 2023” līdz šā gada 4.septembrim (ieskaitot)!

Turpinot 2003.gadā aizsākto tradīciju, konkursu īsteno Valsts darba inspekcija Eiropas informatīvās kampaņas “Strādā gudri, nevis smagi!” ietvaros. Šogad to atbalsta LR Klimata un enerģētikas ministrija.

Daži vērā ņemami argumenti, kāpēc ir vērts piedalīties konkursā “Zelta ķivere 20023”:

  • Tā ir iespēja ieskatīties savas organizācijas aizsardzības sistēmās dziļāk nekā ierasts, kas dažkārt ir ļoti vērtīgi, jo ļauj savlaicīgi identificēt un novērst problēmas, kam var būt tālejošas (negatīvas) sekas.
  • Tā ir iespēja demonstrēt savu labo praksi dažādu stratēģisku, ar biznesa ilgtspēju saistītu jautājumu risināšanā, iedvesmojot pozitīvām pārmaiņām citas organizācijas.
  • Tā ir iespēja iegūt ne vien Latvijā, bet arī pasaulē atzītu novērtējumu.

Plašāka informācija par konkursu, tostarp tā stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem, norises kārtību, žūrijas sastāvu, apkopota zemāk pievienotajā nolikumā.