VIENLĪDZĪGA DARBA SAMAKSA: praktiski risinājumi

2022. gada 28. septembris

13:00

Vienlīdzīgas darba samaksas principa efektīva īstenošana gan Eiropas Savienībā, gan Latvijā joprojām ir viens no galvenajiem izaicinājumiem, lai varētu runāt par sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanu praksē. Lai efektīvāk novērstu darba samaksas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, Eiropas Komisija pērn publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principu, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu atalgojumu.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2021. gadā sieviešu darba stundas likme bija vidēji par 14,6% zemāka nekā vīriešiem. Salīdzinot ar 2020. gadu, plaisa starp sieviešu un vīriešu stundas vidējo atalgojumu ir mazinājusies, taču, kā norāda eksperti, beidzoties pandēmijai, šī atšķirība varētu atgriezties iepriekšējā līmenī, pārsniedzot 20% robežu.

Ņemot vērā, ka darba samaksas atšķirību novēršana starp sievietēm un vīriešiem ir būtisks priekšnosacījums nabadzības riska mazināšanai un valsts ilgtspējīgai attīstībai ilgtermiņā, ir būtiski veicināt sabiedrības, darba devēju un darbinieku izpratni par dažādiem nevienlīdzīgu atalgojumu veicinošiem faktoriem, kā arī meklēt aizvien jaunas un efektīvas iespējas to novēršanai.

Kā šo uzdevumu īstenot visefektīvāk? Vienmēr ir vērtīgi mācīties no savas un citu pieredzes – ne vien veiksmēm, bet arī kļūdām. Šeit lieti noder starptautiskā prakse, kas ir ļoti daudzveidīga.

Arī Latvijā ir virkne uzņēmumu, kuri īsteno pasākumus, lai ieviestu vienlīdzīgas darba samaksas politiku, vai ir ceļā uz to. Tieši šo darba devēju pieredzes stāstiem īpaša vērība tiks pievērsta darbseminārā “VIENLĪDZĪGA DARBA SAMAKSA: praktiski risinājumi”, ko šā gada 28.septembrī laikā no plkst. 13.00 līdz 16.30 Biznesa, tehnoloģiju un mākslas augstskolas “RISEBA” Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 (Durbes iela 4, Rīga) organizē Labklājības ministrija sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu. 

Tāpat pasākuma dalībniekiem būs iespēja ne vien dzirdēt ekspertu viedokli par galvenajiem nevienlīdzīgu atalgojumu veicinošajiem faktoriem un to mazināšanas iespējām, bet arī iesaistīties diskusijās par efektīvākajiem vienlīdzīgas darba samaksas praksi veicinošajiem risinājumiem, ko varētu īstenot Latvijā.

Vietu skaits pasākumā ir ierobežots, tāpēc aicinām interesentus reģistrēties, aizpildot šo pieteikuma formu, līdz 27.septembrim: https://ej.uz/dalibnieku_registracija_28sept

Darbsemināra "Vienlīdzīga darba samaksa: praktiski risinājumi" afiša, kas satur detalizētu tā programmu. No tās izriet, ka pasākumam būs trīs bloki - ekspertu prezentācijas, paneļdiskusija un diskusijas grupās. To papildina grafiskais elements - tumši sarkanas trepes uz gaiši pelēka fona un baltas trepes uz tumši sarkana fona.