VIENLĪDZĪGA DARBA SAMAKSA: lielākie izaicinājumi un efektīvākie risinājumi

2022. gada 15. septembris

13:00

Lai gan dzīvojam šķietami modernā sabiedrībā, dzimumu līdztiesības jautājumi joprojām ir daudzu pasaules valstu, tostarp Latvijas, dienas kārtībā, jo tas ir viens no faktoriem, kas veicina iedzīvotāju emocionālo veselību un labklājību, kā arī valstu ekonomisko izaugsmi.

Latvijas sasniegumi dzimumu līdztiesības jomā dažādos starptautiskajos novērtējumos ir mainīgi. Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksā tās rādītāji ir zem Eiropas Savienības vidējā līmeņa (ES – 68 punkti, Latvijai – 62.1). Savukārt Pasaules ekonomikas foruma Globālajā dzimumu līdztiesības indeksā Latvija šogad ierindojās 26.vietā, kas ir par sešām vietām zemāk nekā pērn.

Neraugoties uz augstajiem sieviešu un vīriešu nodarbinātības rādītājiem, darba samaksas atšķirība starp abiem dzimumiem valstī joprojām saglabājas augsta. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2021.gadā sieviešu darba stundas likme bija vidēji par 14,6% zemāka nekā vīriešiem. Arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs šī starpība saglabājas salīdzinoši augsta. Tāpēc Eiropas Komisija pērn publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principu, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu.

Kā šo direktīvas priekšlikumu vērtē Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu eksperti? Ko vienlīdzīga atalgojuma prakses ieviešanā varam mācītiem no savas, ko – no citu valstu pieredzes? Un cik efektīvi darba samaksas pārredzamība palīdz mazināt atalgojuma atšķirības?

Atbildes uz šiem jautājumiem centīsimies rast šā gada 15.septembrī laikā no plkst. 13.00 līdz 17.00 seminārā “Vienlīdzīga darba samaksa: lielākie izaicinājumi un efektīvākie risinājumi”, ko organizē Labklājības ministrija sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu. Pasākumā būs iespēja dzirdēt arī vietējo uzņēmumu labās prakses piemērus.

Seminārs norisināsies Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM” telpās (Doma laukums 4, Rīga). Tā darba valodas: latviešu un angļu.

Vietu skaits pasākumā ierobežots, tāpēc interesenti aicināti reģistrēties, aizpildot līdz 14.septembrim šo pieteikuma anketu: https://ej.uz/LM_registracija_15sept

Semināra "Vienlīdzīga darba samaksa: lielākie izaicinājumi un efektīvākie risinājumi" programma. Tajā norādīts, ka pasākumu atklās LR Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite, bet labās prakses piemēros dalīsies septiņi dažādu jomu eksperti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Lielbritānijas, Luksemburgas un Kanādas. Tāpat ir paredzēti divu uzņēmumu - "Swedbank" un "AirBaltic" - pieredzes stāsti par vienlīdzīgas darba politikas ieviešanu.