VIENLĪDZĪGA DARBA SAMAKSA: darba devēju izaicinājumi un ieguvumi

2021. gada 10. novembris

13:00

Lai arī publiskajā telpā par vienlīdzīga atalgojuma ieviešanas praksi tiek runāts jau sen, Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijā vīriešu darba samaksa par stundas darbu 2020.gadā bija vidēji par 22,3% augstāka nekā sieviešu, turklāt šī atšķirība pēdējos gados ir pieaugusi.

Šveices Federālā statistikas biroja eksperti ir aprēķinājuši, ka tikai 60% darba samaksas atšķirību starp dzimumiem var izskaidrot ar objektīviem faktoriem – izglītību, darba pieredzi, darba slodzi u.tml. Atlikušie 40% ir tieši vai netieši saistīti ar diskrimināciju, kuras pamatā ir aizspriedumi un stereotipi par sieviešu un vīriešu lomu sabiedrībā. Tieši šo stereotipu ietekmē Latvijas darba tirgū joprojām ir izteikts dalījums “sieviešu un “vīriešu” nozarēs un profesijās.

Ir pierādīts, ka skaidriem un saprotamiem kritērijiem vienlīdzīgas darba samaksas noteikšanā uzņēmumā ir ļoti nozīmīga loma darbinieku lojalitātes, motivācijas un produktivitātes veicināšanā, kas pozitīvi ietekmē tā ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju. Savukārt ilgtermiņā šie aspekti būtiski ietekmē arī uzņēmuma kā darba devēja tēlu, kam ir izšķiroša loma darbinieku piesaistē un noturēšanā.

Ar mērķi noskaidrot, kāpēc pētījumu dati joprojām uzrāda darba samaksas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm dažādās nozarēs un profesijās, kā šo situāciju varētu ietekmēt atklāta atalgojuma politika un kā šāda atalgojuma politika ietekmē organizācijas mikroklimatu, šā gada 10.novembrī plkst. 13.00-15.00 tiks organizēta tiešsaistes diskusija “Vienlīdzīga darba samaksa: darba devēju izaicinājumi un ieguvumi”. Šī būs trešā un noslēdzošā dažādu jomu ekspertu saruna pasākumu ciklā, kas veltīts aktuālajiem ar vienlīdzīgu darba samaksu saistītajiem jautājumiem. 

Diskusijā piedalīsies: LU Juridiskās fakultātes asociētā profesore Kristīne Dupate, personālvadības un atalgojuma konsultante Dace Tauriņā, “Riga Tech Girls” vadītāja Anna Andersone, “Swedbank” Personāla un infrastruktūras pārvaldes atalgojuma un motivācijas jomas vadītāja Anda Turlute, kā arī organizāciju attīstības centra “Spring Valley” vadītājs Jānis Gredzens. To moderēs Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane.

Dalība pasākumā ir BEZ MAKSAS. Dalībnieku reģistrācija: https://ej.uz/registracija_Nov10  

Diskusijas "Vienlīdzīga darba samaksa: darba devēju izaicinājumi un ieguvumi" afiša. Attēla labajā pusē ir informācija par pasākuma norises laiku un organizatoriem, bet kreisajā ir uzzīmēti četri dažāda lieluma no papīra izlocīti kuģi. Tie daļēji izvietoti uz tumši sarkana un gaiši pelēka fona.

Pasākumu organizē Labklājības ministrija sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu.