Skatu Punkti: IEGUVUMI (Rīga)

2022. gada 22. marts

10:00

Pasaule globalizācijas ietekmē kļūst aizvien daudzveidīgāka, tāpēc atvērtība dažādībai ir viena no vērtīgākajām mūsdienu līderu prasmēm. Neraugoties uz to, tikai katrs trešais strādājošais Latvijas iedzīvotājs norāda, ka viņa darbavietā tiek atbalstīta darbinieku etniskā, vecuma, dzimuma, kultūru, reliģiju u.c. daudzveidība, liecina pētījumu kompānijas “Kantar” dati*. Ekspertu vērtējumā tas uzskatāmi parāda, ka Latvijas darba devēji neizprot dažādības lomu organizāciju izaugsmes un ilgtspējas veicināšanā.

Tomēr dažādības pievienotā vērtība korporatīvajā vidē ir pierādīta praksē ne vienu reizi vien, turklāt visā pasaulē. Piemēram, “Harward Business Review” 2020.gada dati liecina, ka organizācijās, kurās tik īstenoti dažādības vadības principi, darbinieku produktivitāte pieaug vidēji par 17%, darbinieku sadarbība uzlabojas par aptuveni 29%, bet pieņemto lēmumu kvalitāte palielinās par teju 20%. Ne velti mēdz sacīt, ka dažādības vadība ir nākotnes darba modelis.

Tieši praktiskajiem ieguvumiem, ko organizācijām sniedz dažādības vadība, ir veltīta augstākā līmeņa vadītājiem paredzētā mācību programma “Skatu Punkti: IEGUVUMI”, ko īsteno Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu, kā arī organizāciju attīstības centru “Spring Valley”. Tās līdzšinējie dalībnieki, starp kuriem ir gan uzņēmumu, gan arī valsts un pašvaldību iestāžu vadītāji, ir vienisprātis – šīs mācības ļauj labāk izprast organizācijas pārvaldības procesus, jo sniedz iespēju paraudzīties uz tiem plašāk nekā ierasts. No cita skatu punkta.

Kā vienu no šīs mācību programmas lielākajām vērtībām viņi min iespēju iepazīt dažādību personīgi, jo tikai tā iespējams saprast, cik maz mēs patiesībā zinām par citu cilvēku patiesajām spējām un iespējām, vēlmēm un vajadzībām. Tāpat pie šo mācību pozitīvajiem ieguvumiem līdztekus jaunām zināšanām tiek minēti arī uzņēmumu pieredzes stāsti, kvalitatīvas tīklošanās iespējas un motivācija pozitīvām pārmaiņām.

Iespēja pārliecināties par to praksē ir ikvienam vadītājam, jo mācību programma “Skatu Punkti: IEGUVUMI” tiek īstenota visā Latvijā. Tuvākās mācības norisināsies jau šā gada 22.martā Rīgā. Dalībnieku reģistrācija – tīmekļvietnē https://skatupunkti.lv/ vai sūtot ziņu uz e-pastu info@skatupunkti.lv!

"Gjensidige" Latvijas filiāles vadītājas Sanitas Gloveckas portreta foto. To papildina galvenā atziņa, ko viņa guva mācībās "Skatu Punkti: IEGUVUMI": ""Skatu Punkti" bija labs pamudinājums pievērst lielāku vērību vienlīdzības jautājumiem mūsu uzņēmumā. Galvenais secinājums - mēs bieži neaizdomājamies, ka mums pašsaprotamas lietas citiem var sagādāt grūtības.

Mācību programma “Skatu Punkti: IEGUVUMI” izstrādāta ar mērķi ne vien veicināt darba devēju izpratni par dažādības plašajām iespējām, bet arī paaugstināt viņu kompetenci par diskriminācijas un dažādības vadības jautājumiem, attīstot viņos prasmi paraudzīties uz dažādību (īpaši uz sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupām) objektīvi – bez aizspriedumiem un stereotipiem.

.

* Aptauja veikta 2021.gada maijā, aptaujājot ar interneta starpniecību 700 strādājošos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 65 gadiem.