Skatu Punkti: CIEŅA (Skrunda)

2023. gada 28. jūnijs

09:30

Lai gan par vienlīdzīgu attieksmi iestājās jau Aristotelis, diskriminācija joprojām ir klātesoša dažādās dzīves jomās, bet īpaši darba tirgū – pēdējā gada laikā to ir piedzīvojuši 17% Latvijas strādājošo iedzīvotāju. Visbiežāk viņi atšķirīgu attieksmi izjutuši vecuma dēļ. Tomēr salīdzinoši bieži izplatīti bijuši arī diskriminācijas gadījumi veselības (t.sk. invaliditātes), etniskās piederības un dzimuma dēļ. (KANTAR, 2022)

Uzskats, ka diskriminācijas sekas izjūt tikai tai pakļautās sabiedrības grupas, ir maldīgs. Ilgtermiņā tās ietekmi var izjust ikviens no mums, jo diskriminācija nelabvēlīgi ietekmē ne tikai organizāciju izaugsmi. Tā var veicināt arī darbaspēka deficītu, ekonomikas lejupslīdi, sabiedrības atsvešināšanos, dziļus sociālos konfliktus u.tml. Lai mazinātu šos riskus, ir būtiski atbrīvoties no sabiedrībā valdošajiem aizspriedumiem un stereotipiem, kas ir galvenais diskriminācijas cēlonis.

Līdzšinējā pieredze rāda, ka efektīvākais veids, kā to izdarīt, ir palīdzēt cilvēkiem iepazīt “citādo” personīgi. Tieši šis aspekts ir ņemts vērā izstrādājot bezmaksas mācību programmu “Skatu Punkti: CIEŅA”, kuras mērķis ir palīdzēt darba devējiem un darba ņēmējiem ne vien iepazīt un izprast dažādību, bet arī apzināties tās plašās iespējas. Proti, neatņemama to sastāvdaļa ir reāli dažādu sabiedrības grupu un darba devēju pieredzes stāsti, kas ļauj apjaust, cik ļoti maz mēs zinām par citu cilvēku patiesajām spējām un iespējām, vēlmēm un vajadzībām. Kā atzīst šo mācību dalībnieki, šie stāsti iedvesmo vērtīgām pārmaiņām, drosmīgiem eksperimentiem un jauniem sasniegumiem. Tie liek noticēt, ka iespējams ir viss!

Ja arī jūs vēlaties paraudzīties uz dažādību plašāk un no neierastākām perspektīvām, izmantojiet iespēju – piesakieties mācībām “Skatu Punkti: CIEŅA”, kas norisināsies no 28.jūnija plkst. 9.30 līdz 30.jūnija plkst. 14.30 Skrundas muižā (Pils iela 2, Skrunda), aizpildot reģistrācijas formu tīmekļvietnē www.skatupunkti.lv vai rakstot uz e-pasta adresi info@skatupunkti.lv!

Trīs foto kolāža no mācībām "Skatu Punkti: CIEŅA", kas ataino mācību procesu. To papildina teksts: "No aizspriedumiem un stereotipiem nav brīvs neviens - arī tie, kuri ir pārliecināti, ka ir atvērti visam un visiem!"

Mācību programmu “Skatu Punkti: CIEŅA” īsteno Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu un organizāciju attīstības centru “Spring Valley”.