Skatu Punkti: CIEŅA (Līgatnē)

2023. gada 04. oktobris

09:30

Slavenais angļu rakstnieks Oskars Vailds bija pārliecināts – cilvēks nekad nevar būt pārāk izglītots. Šajā ziņā viņam var tikai piekrist, jo jaunas zināšanas ļauj ne tikai paplašināt mūsu redzesloku un iekarot jaunas profesionālās virsotnes. Tas ir arī viens no galvenajiem jebkuras organizācijas, sabiedrības un valsts attīstības dzinējspēkiem.
 
Biznesa vidē šobrīd īpaši liela vērtība ir zināšanām par dažādības vadības principiem, jo prasmīga to pielietošana praksē nodrošina virkni praktisku ieguvumu: plašākas iespējas piesaistīt talantīgus darbiniekus, attīstīt inovācijas, uzlabot produktivitāti, kā arī citus ekonomisko izaugsmi veicinošus aspektus. Lai arī šīs zināšanas var iegūt dažādos veidos, pieredze rāda, ka vislabāk izpratni par dažādību, tās priekšrocībām sniedz iespēja iepazīt “citādo” personīgi, kas ir viena no bezmaksas mācību programmas “Skatu Punkti: CIEŅA” lielākajām vērtībām.

Tuvākās mācības šajā programmā norisināsies no šā gada 4.oktobra plkst. 9.30 līdz 6.oktobra plkst. 14.30 viesnīcā “ZEIT” (Gaujas iela 4, Līgatne). Interesenti aicināti reģistrēties mācībām, aizpildot pieteikuma formu tīmekļvietnē www.skatupunkti.lv vai sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi info@skatupunkti.lv.

Būtiskāko mācību programmu "Skatu Punkti: CIEŅA" un "Skatu Punkti: IEGUVUMI" priekšrocību apkopojums teksta mākoņa formā: interesanti viesi, zinoši un atsaucīgi pasniedzēji, vērtīgas idejas, plašas tīklošanās iespējas u.c. Šīs frāzes to dalībnieki ir minējuši mācību novērtējuma anketās.

Mācību programma “Skatu Punkti: CIEŅA” ir paredzēta visu līmeņu vadītājiem un darbiniekiem. Tā izstrādāta ar mērķi paaugstināt darba ņēmēju kompetenci par diskriminācijas un dažādības vadības jautājumiem, attīstot viņos prasmi izturēties pret “citādo” (īpaši pret sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupām) bez aizspriedumiem un stereotipiem. Šo programmu īsteno Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu un organizāciju attīstības centru “Spring Valley”.