Skatu Punkti: CIEŅA (Baltezers)

2022. gada 21. septembris

09:30

Diskriminācija mūsdienās ir klātesoša dažādās dzīves jomās, bet īpaši darba tirgū – pēdējā gada laikā to ir piedzīvojuši 17% strādājošo Latvijas iedzīvotāju, no kuriem katrs ceturtais bijis vecumā līdz 29 gadiem, liecina pētījumu kompānijas “Kantar” dati*. Šo situāciju veicina sabiedrībā valdošie aizspriedumi un stereotipi, kas ilgtermiņā var negatīvi ietekmēt ne tikai diskriminācijai pakļauto cilvēku labsajūtu un labklājību. Tie var ietekmē arī valsts sociālos, ekonomiskos un politiskos procesus, bet līdz ar to – jebkuru indivīdu.

Kā mazināt diskriminācijas riskus un veicināt iekļaujošas darba vides un sabiedrības izveidi gan Latvijā, gan citviet pasaulē? Pieņemot dažādību, nevis ignorējot to. Pieredze rāda, ka visvairāk šo pieņemšanu veicina saskarsme ar citādo. Tieši tāpēc mācību programma “Skatu Punkti: CIEŅA” ir balstīta uz praktiskiem uzdevumiem un reāliem pieredzes stāstiem, kas ļauj to dalībniekiem paraudzīties uz dažādību plašāk, nekā ierasts.

Jāpiebilst, ka virkni vērtīgu atziņu un iedvesmu pozitīvām pārmaiņām šajās mācībās gūst pat to uzņēmumu pārstāvji, kuros jau tiek īstenota dažādības vadības politika. Piemēram, dažādība un vienlīdzība ir divas no trim kompānijas “Tietoevry” pamatvērtībām. (Trešā ir atklātība, kas, neapšaubāmi, iet roku rokā ar pirmajām divām.) Šī iemesla dēļ uzņēmumā jau tiek īstenotas ļoti daudzveidīgas iniciatīvas dažādības veicināšanai. Ne velti, darbojoties Latvijā IT un biznesa pakalpojumu nozarē, kurā saskaņā ar dažādu pētījumu datiem izteikti dominē vīrieši, uzņēmumam ir izdevies sasniegt komandā šķietami neiespējamo, proti, dzimumu līdzsvaru. Tas ir veicinājis straujāku uzņēmuma ikdienas darbību un attīstību.

Neraugoties uz iepriekš minēto, “Tietoevry” darba devēja tēla speciāliste Zane Sandra Tērpa atklāj, ka mācību laikā ieguvusi jaunas, praktiski noderīgas zināšanas, kas darba vidi ļaus padarīt vēl iekļaujošāku, tā veicinot ne vien kvalitatīvāku komandas sadarbību, bet arī biznesa mērķu sasniegšanu.

“Šīs mācības ir ļoti vērtīgas, jo sniedz padziļinātu izpratni par uzņēmumu iespējām mazināt aizspriedumus, pārvarēt ar tiem saistītos izaicinājumus un kļūt vēl atvērtākiem dažādībai, pielāgojot darba vidi un darba apstākļus visiem esošajiem un potenciālajiem darbiniekiem neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, veselības stāvokļa un citiem aspektiem. Tās uzskatāmi parāda, ka, veidojot pieejamu vidi, ieguvēji ir pilnīgi visi – ne vien atsevišķi indivīdi, bet arī uzņēmēji, sabiedrība un valsts kopumā!” tā Z.Tērpa.

Ja arī jūs vēlaties iepazīt dažādības daudzveidīgās šķautnes un iegūt praktiskas zināšanas, kas lieti noderēs gan ikdienas darbā, gan sadzīvē, piesakieties dalībai mācību programmā “Skatu Punkti: CIEŅA” tīmekļvietnē https://skatupunkti.lv/ vai sūtot ziņu uz e-pastu info@skatupunkti.lv! Tuvākās mācības norisināsies laikā no šā gada 21.septembra plkst. 9.30 līdz 23.septembra plkst. 14.30 viesnīcā “Baltvilla” (Senču prospekts 45, Baltezers, Garkalnes novads).

"Tietoevry" darba devēja tēla speciālistes Zanes Sandras Tērpas portreta foto, ko papildina viņas atziņa par mācību programmas "Skatu Punkti: CIEŅA" galvenajiem ieguvumiem: "Šīs mācības uzskatāmi parāda, ka, veidojot pieejamu vidi, ieguvēji ir pilnīgi visi - ne vien noteikti indivīdi, bet arī uzņēmēji, sabiedrība un valsts kopumā."

Mācību programma “Skatu Punkti: CIEŅA” ir paredzēta visu līmeņu vadītājiem un darbiniekiem. Tā izstrādāta ar mērķi paaugstināt darba ņēmēju kompetenci par diskriminācijas un dažādības vadības jautājumiem, attīstot viņos prasmi izturēties pret “citādo” (īpaši pret sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupām) bez aizspriedumiem un stereotipiem. Šo programmu īsteno Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu, kā arī organizāciju attīstības centru “Spring Valley” visā Latvijā.

.

* Aptauja veikta 2022.gada februārī, aptaujājot interneta vidē 810 strādājošos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 60 gadiem.