Skatu Punkti: CIEŅA (Ādaži)

2022. gada 05. oktobris

09:30

Vēstures hronikas ir uzskatāms pierādījums tam, ka diskriminācija nav tikai mūsdienu pasaules izaicinājumu saraksta augšgalā. Tā ir bijusi viena no galvenajām cilvēces problēmām dažādos periodos – gan senajos laikos, kad “plauka” un “zēla” verdzība, gan skarbajos viduslaikos, kad reliģijas vārdā cilvēki tika dedzināti ugunskuros, gan arī jaunajos laikos, kad atšķirīga etniskā piederība tika uzskatīta par noziegumu.

Dažādu pētījumu dati liecina, ka mūsdienās ar diskrimināciju saistītie jautājumi īpaši aktuāli ir darba tirgū – pēdējā gada laikā to piedzīvojuši 17% strādājošo Latvijas iedzīvotāju, no kuriem katrs ceturtais bijis vecumā līdz 29 gadiem, liecina pētījumu kompānijas “Kantar” dati*. Līdzīgi kā senāk, arī mūsdienās šo situāciju veicina sabiedrībā valdošie aizspriedumi un stereotipi, kas ilgtermiņā var negatīvi ietekmēt ne tikai diskriminācijai pakļauto cilvēku labsajūtu un labklājību. Ne velti arī cilvēktiesību idejas nav radušās mūsdienās. To iedīgļi meklējamas jau sengrieķu un romiešu domātāju darbos, kuri uzskatīja, ka dažādība ir nevis trūkums, bet gan ieguvums demokrātiskai sabiedrībai, kuras pamatā ir cilvēks.

“Vienlīdzīgai attieksmei, par ko iestājās Aristotelis un daudzi viņa domubiedri, kā arī sekotāji, ir ļoti nozīmīga loma dažādības veicināšanā, bet līdz ar to arī ilgtspējīgas sabiedrības attīstībā, jo diskriminācijas negatīvās sekas ir visaptverošas. Piemēram, psiholoģiskā ziņā cilvēkam tiek nodarīts emocionāls kaitējums, jo viņš tiek atstumts un pazemots. Ekonomiskā ziņā šāda “taktika” nozīmē cilvēkresursu optimālu neizmantošanu, bet politiskā – tiek veicināta atsvešināšanās, mazinās uzticēšanās valsts iestādēm, var veidoties dziļi sociālie konflikti,” skaidro Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesore Kristīne Dupate Filipsone, kura ir arī viena no mācību programmas “Skatu Punkti: CIEŅA” pasniedzējām.

Pieredze rāda, ka efektīvākais veids stereotipu “laušanai”, kas ir galvenais priekšnoteikums iekļaujošas sabiedrības izveidei, ir “citādā” pieņemšana. Tieši tāpēc mācību programma “Skatu Punkti: CIEŅA” ir balstīta uz praktiskiem uzdevumiem un reāliem pieredzes stāstiem, kas ļauj to dalībniekiem paraudzīties uz dažādību plašāk, nekā ierasts.

Ja arī jūs vēlaties iepazīt dažādības daudzveidīgās šķautnes un iegūt praktiskas zināšanas, kas lieti noderēs gan ikdienas darbā, gan sadzīvē, piesakieties dalībai mācību programmā “Skatu Punkti: CIEŅA” tīmekļvietnē https://skatupunkti.lv/ vai sūtot ziņu uz e-pastu info@skatupunkti.lv! Tuvākās mācības norisināsies laikā no šā gada 5.oktobra plkst. 9.30 līdz 7.oktobra plkst. 14.30 viesnīcā “Port Hotel” (Kazenes, Ādažu novads).

LU Juridiskās fakultātes asociētās profesores Kristīnes Dupates portreta foto, ko papildina viņas komentārs. Tas vēsta, ka diskriminācijai ir negatīvas psiholoģiskās, ekonomiskās un politiskās sekas, tāpēc vienlīdzīga attieksme nav tikai noteiktu sabiedrības grupu "iegriba" - tas ir ļoti nozīmīgs uzņēmumu, sabiedrības un arī valsts ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikums.

Mācību programma “Skatu Punkti: CIEŅA” ir paredzēta visu līmeņu vadītājiem un darbiniekiem. Tā izstrādāta ar mērķi paaugstināt darba ņēmēju kompetenci par diskriminācijas un dažādības vadības jautājumiem, attīstot viņos prasmi izturēties pret “citādo” (īpaši pret sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupām) bez aizspriedumiem un stereotipiem. Šo programmu īsteno Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu, kā arī organizāciju attīstības centru “Spring Valley” visā Latvijā.

.

* Aptauja veikta 2022.gada februārī, aptaujājot interneta vidē 810 strādājošos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 60 gadiem.