Skatu Punkti: CIEŅA (Ādaži)

2022. gada 07. septembris

09:30

Gan dažādu pētījumu dati, gan arī pieredze liecina, ka diskriminācija darba vidē būtiski ietekmē tai pakļauto personu finansiālo labklājību. Un tas nav tikai tāpēc, ka atsevišķām sabiedrības grupām aizspriedumu un stereotipu dēļ ir grūtības atrast darbu. Šiem cilvēkiem ir arī ierobežotas iespējas saņemt cilvēcīgu atalgojumu un kāpt pa karjeras kāpnēm.

Tomēr ar finansiālo labklājību saistītās problēmas nav vienīgā diskriminācijas “blakne”. Teju 26% Latvijas iedzīvotāju, kuri piedzīvojuši atšķirīgu attieksmi darba vidē, atklāj, ka nejūtas darbā droši, 23% tās ietekmē ir pazeminājies pašvērtējums, bet 17% tā ir veicinājusi vientulības sajūtu, liecina pētījumu kompānijas “Kantar” dati*. Līdzīgi diskriminācijas ietekmi raksturo arī mācību programmas “Skatu Punkti: CIEŅA” īpašie viesi. Viņu neparastie pieredzes stāsti, ko papildina kvalitatīvi dažādības ekspertu komentāri, spēj pārliecināt par iekļaujošas darba vides un sabiedrības izveides nepieciešamību pat lielākos skeptiķus!

Piemēram, vai zinājāt, ka diskriminācija negatīvi ietekmē ne tikai tai pakļauto personu dzīves kvalitāti. Tā arī kropļo darba tirgu, radot mākslīgu darbaspēka deficītu. Kā norāda dažādu jomu eksperti, ilgtermiņā tas negatīvi ietekmē biznesa vides attīstību, bet līdz ar to arī valsts sociālos, ekonomiskos un politiskos procesus. Tādēļ šīs mācību programmas mērķis ir mazināt diskriminācijas negatīvo ietekmi visās jomās, ar reāliem pieredzes stāstiem laužot stereotipus un skaidrojot dažādības pievienoto vērtību.

Ja arī jūs vēlaties iepazīt dažādības daudzveidīgās šķautnes un iegūt praktiskas zināšanas, kas lieti noderēs gan ikdienas darbā, gan sadzīvē, piesakieties dalībai mācību programmā “Skatu Punkti: CIEŅA” tīmekļvietnē https://skatupunkti.lv/ vai sūtot ziņu uz e-pastu info@skatupunkti.lv! Tuvākās mācības norisināsies laikā no šā gada 7.septembra plkst. 9.30 līdz 9.septembra plkst. 14.30 viesnīcā “Port Hotel” (Kazenes, Ādažu novads).

Infografika ar "Kantar" pētījuma datiem par diskriminācijas, kas īstenota darba vidē, ietekmi uz tai pakļautajiem cilvēkiem. No tā izriet, ka 44% diskriminācijas "upuru" saskaras ar negodīgu darba snieguma novērtējumu, 30% nejūtas darba vidē droši, 26% piedzīvo mentāla rakstura veselības problēmas, 24% saskata ierobežotas izaugsmes iespējas, 23% ir pazemināts pašvērtējums, 20% baidās zaudēt darbu, bet 17% jūtas vientuļi.

Mācību programma “Skatu Punkti: CIEŅA” ir paredzēta visu līmeņu vadītājiem un darbiniekiem. Tā izstrādāta ar mērķi paaugstināt darba ņēmēju kompetenci par diskriminācijas un dažādības vadības jautājumiem, attīstot viņos prasmi izturēties pret “citādo” (īpaši pret sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupām) bez aizspriedumiem un stereotipiem. Šo programmu īsteno Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu, kā arī organizāciju attīstības centru “Spring Valley” visā Latvijā.

.

* Aptauja veikta 2022.gada februārī, aptaujājot interneta vidē 810 strādājošos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 60 gadiem.