Informatīvs pasākums darba devējiem par personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā un darba tirgū

2019. gada 14. novembris

09:30

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 (turpmāk – projekts) 2019. gada 14. novembrī Rīgā,  BELLEVUE PARK HOTEL  aicina  darba devējus, pašvaldības, sociālo dienestu, nodarbinātības un izglītības ekspertus sarunai par darba prasmju veicināšanu, nodarbinātību un apmācību iespējām personām ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem.

Pasākuma mērķis ir  uzrunāt  darba devējus, sniegt informāciju  un iepazīstināt arī SIVA projekta ietvaros  apmācīto dalībnieku prasmēm, virzot personas ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācijai sabiedrībā un darba tirgū.

Pasākumā aicināti darba devēju pārstāvji, valsts pārvaldes un pašvaldību speciālisti, kā prakses vietu nodrošinātāji uzņēmumos.

Tiksimies š.g. 14.novembrī plkst. 9.30-15.00 Rīgā BELLEVUE PARK HOTEL Konferenču zālē „BERLIN”,  Slokas ielā 1! Pieteikties dalībai nepieciešams līdz 6.novembrim elektroniski ilze.locmele@siva.gov.lv, tālrunis saziņai 27064068.