Ilgtspējas indekss 2024: dalībnieku reģistrācija

2024. gada 15. maijs

23:59

Turpinot 2010. gadā aizsākto tradīciju, InCSR arī šogad aicina drosmīgākos, atbildīgākos uzņēmumus un iestādes no visas Latvijas piedalīties Ilgtspējas indeksāvalsts līmeņa novērtējumā, kas palīdz apzināt paveikto un iespējas uzlabojumiem !

Ilgtspējas indekss ir arī neatsverams stratēģiskās vadības instruments biznesa izaugsmes veicināšanai, tostarp investoru un jaunu sadarbības partneru piesaistei un organizācijas pozīciju nostiprināšanai gan vietējā, gan arī starptautiskajos tirgos: https://incsr.eu/resource/skats-no-malas/

Aicinām pieteikt savu uzņēmumu vai iestādi 2024.gada ilgtspējas novērtējumam līdz šā gada 15.maijam (ieskaitot): https://www.incsr.eu/pieteikums/.

Ņemot vērā esošo dalībnieku ieteikumus, šogad pašnovērtējuma process ilgs līdz 16. augustam, kas sekos ekspertu izvērtējums iesniegtajiem datiem, bet Ilgtspējas indeksa rezultāti tiks paziņoti oktobra sākumā (datums tiek precizēts).

Ilgtspējas indekss atšķiras no citiem novērtējumiem, jo

  • Tajā tiek vērtēts uzņēmumu un iestāžu faktiskais sniegums, nevis priekšstats par tām darbinieku, klientu un sabiedrības acīs.
  • Tajā tiek analizēts nevis viens konkrēts jautājums (piemēram, ekonomiskā izaugsme vai reputācija), bet gan plašs jautājumu loks – stratēģiskās plānošanas principi, investīcijas vietējā kopienā, vides aizsardzībā u.c.
  • Tas ir veids, kā organizācijas var objektīvi novērtēt savas korporatīvās ilgtspējas un atbildības robežas – cik daudz un ko tieši tās dara ilgtspējas jomā, turklāt ne vien “uz papīra”, bet arī reālajā dzīvē.

Plašāk par novērtējumu: https://ej.uz/IlgtspejasIndekss_info