Ilgtspēja šķērsgriezumā: mainies vai mirsti!

2022. gada 16. februāris

18:00

Pasaule strauji mainās. Gan mums – cilvēkiem –, gan arī uzņēmumiem ir jāmainās tai līdzi, jo mūsdienās tas ir vienīgais priekšnoteikums, lai izdzīvotu.

Korporatīvajā vidē vislielākās izredzes izdzīvot ir atbildīgām organizācijām, kuras īsteno ilgtspējīga biznesa pieeju. Piemēram, pieredze rāda, ka uzņēmumi, kuri ikdienā rūpējas ne vien par saviem peļņas rādītājiem, bet arī darbiniekiem un klientiem, vidi un citiem ilgtspējas aspektiem, dažādām krīzes situācijām pielāgojas ātrāk un veiksmīgāk. Arī to ekonomiskā izaugsme parasti ir straujāka.

Tas nozīmē tikai vienu – mūsdienās ar ilgtspēju saistītajiem jautājumiem ir jābūt jebkura uzņēmuma, iestādes un pat valsts dienas kārtībā. Tomēr, ko īsti nozīmē ilgtspēja un kā to panākt? Cik ilgtspējīgi ir Latvijas uzņēmumi un kas ir to lielākie klupšanas akmeņi ceļā uz ilgtspēju un līderību?

Tikpat aktuāls jautājums ir par terminoloģiju. Piemēram, “ilgtspējas”, “ilgtspējības”, “ilgbūtības”, “korporatīvās atbildības”, “korporatīvās sociālās atbildības” un “atbildīga biznesa pārvaldības” gadījumā mēs runājam par vienu un to pašu vai par dažādām lietām?

Atbildes uz šiem jautājumiem regulāri meklē ne tikai uzņēmēji. Līdzšinējā pieredze liecina, ka strauji pieaug arī studentu skaits, kuri korporatīvās ilgtspējas un atbildības jautājumus analizē savos studiju darbos un iekļauj tos savu mācību uzņēmumu dienas kārtībā. Tāpēc biznesa augstskola “Turība” šā gada 16.februārī plkst. 18.00 organizēs Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītājas Daces Helmanes tiešsaistes vieslekciju “Ilgtspēja šķērsgriezumā: mainies vai mirsti!”.

Lekcija būs bez maksas. Tās tiešraidei ikviens interesents varēs sekot “Turības” Facebook lapā.

Biznesa augstskolas rīkotās lekcijas "Ilgtspēja šķērsgriezumā: mainies vai mirsti" afiša. Tajā iekļauts Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītājas Daces Helmanes portreta foto, kā arī informācija ar pasākuma norises vietu un laiku.

Īpaši saistoša šī lekcija būs studentiem, kuri apgūst tādas studiju programmas kā komunikācijas zinātnes, mārketings, personālvadība, vadības zinātne u.tml.