Dzimumu līdztiesības forums

2023. gada 20. janvāris

10:00

Latvijas vērtējums ikgadējā Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksā, ko organizē Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts, 2022.gadā, salīdzinot ar 2021.gadu, ir samazinājies. Ar ko tas ir saistīts? Kādas priekšrocības darba devējiem sniedz dzimumu līdztiesības politika? Un kāda ir Latvijas pieredze šādas politikas īstenošanā?

Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem un vienlaikus palūkotos uz citām aktualitātēm dzimumu līdztiesības jomā, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) šā gada 20.janvārī laikā no plkst. 10.00 līdz 15.00 organizēs Dzimumu līdztiesības forumu. Tas norisināsies tiešsaistē – LBAS YouTube kanālā un LBAS Facebook kontā.

Skaidrojot lēmumu īstenot šādu forumu, LBAS priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde norāda, ka Latvijā sievietes joprojām saņem mazāku atalgojumu nekā viņu kolēģi vīrieši. Turklāt izplatīto dzimumu aizspriedumu dēļ strādājošās sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas vadošos amatos, bet vīrieši retāk izmanto elastīgu darba laiku vai tiesības aprūpēt bērnus viņu slimības laikā. LBAS ieskatā par nepieciešamību nodrošināt dzimumu līdztiesību darba vietā ir ne tikai jārunā. Šāda nodarbinātības prakse būtu arī jāīsteno. Vēl vairāk – ir jāveic arī mērījumi, lai varētu izsekot rezultātiem (progresam), jo tas perspektīvā nodrošinās būtiskus ieguvumus gan darbiniekiem, gan darba devējiem.

“Arodbiedrības allaž rūpējās par savu darbinieku apmierinātību ar profesionālās dzīves kvalitāti – adekvātu un taisnīgu atlīdzību, drošiem un veselīgiem darba apstākļiem, dažādiem darba izaicinājumiem un iespējamiem uzlabojumiem tajā, sociālo garantiju nodrošinājumu un citiem aspektiem. Tomēr pētījumi liecina, ka vismazāk izmantotie aspekti profesionālās  dzīves izvērtēšanai ir vienlīdzīgu iespēju jautājums sievietēm un vīriešiem. Dzimumu līdztiesības īstenošana darbavietā ir “pareiza rīcība”, kas var dot labumu arī uzņēmumam,” tā L.Grīnfelde.

Dzimumu līdztiesības forumu atklās LBAS vadība un labklājības ministre Evika Siliņa. Tajā ar Eiropas skatījumu uz dzimumu līdztiesības jautājumiem piedalīsies Dzimumu līdztiesības institūta un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda pārstāvji. Centrālā statistikas pārvalde iepazīstinās ar prezentāciju par vardarbības izplatības pētījuma rezultātiem, Latvijas Darba devēju konfederācijas finanšu un nodokļu eksperts Jānis Hermanis sniegs statistikas datu analīzi, organizācijas “Novatore” pārstāve Linda Ezera dalīsies ar pētījuma “Novatore Baltijas dzimumu līdztiesības barometrs 2022” rezultātiem, bet Tiesībsarga, Labklājības ministrijas un Tirgus izpētes institūta speciālisti atklās, ko varam panākt ar dažādām likumdošanas iniciatīvām starptautiskā un nacionālā līmenī.

Tāpat forumā izskanēs uzņēmumu labās prakses piemēri, kas atklās ne vien lielākos darba devēju izaicinājumus dzimumu līdztiesības īstenošanas jomā, bet arī interesantas prakses to pārvarēšanai, ko var pārņemt ikviena organizācija.