Dažādības mentoru programma: dalībnieku reģistrācija

2023. gada 27. septembris

00:00

Lai arī pētījumu dati liecina, ka Latvijā atvērtība dažādībai pieaug, darba tirgus joprojām nav iekļaujošs, un tas nav tikai sabiedrībā pastāvošo stereotipu dēļ. Saskaņā ar ekspertu novērojumiem daudziem darba devējiem trūkst izpratnes, kā sekmīgi integrēt dažādības vadības principus savā ikdienas darbā. Ar mērķi veicināt stratēģisku pieeju iekļaujošas darba vides attīstībai Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu un organizāciju attīstības centru “Spring Valley” uzsāk unikālu iniciatīvu darba devēju atbalstam – Dažādības mentoru programmu.

Programma norisināsies no šā gada 3.oktobra līdz 15.novembrim un to veidos aktivitāšu kopums, kuru mērķis ir ne vien palīdzēt darba devējiem stiprināt savu kompetenci dažādības vadības jomā, bet arī nodrošināt praktisku ekspertu atbalstu iekļaujošas darba vides veidošanai. Iecerēts, ka vienlaikus šī iniciatīva kalpos arī kā kvalitatīva tīklošanās un pieredzes apmaiņas platforma, jo ekspertu līdzšinējie novērojumi liecina, ka tieši pieredzes stāsti ir ļoti spēcīgs stimuls pozitīvām pārmaiņām dažādības jomā, tostarp jaunu, atvērtību veicinošu, iniciatīvu attīstīšanai darba vietās.

Izmantot Dažādības mentoru programmas priekšrocības īpaši aicināti uzņēmumu, valsts un pašvaldības iestāžu, nevalstisko organizāciju u.tml. vadītāji/-as un speciālisti/-es, kuru ikdienas darbs jau šobrīd ir saistīts dažādības vadības jautājumiem un atbalstu darbiniekiem. Interesentiem jāaizpilda līdz šā gada 27.septembrim (ieskaitot) elektroniska dalībnieku reģistrācijas forma.

Dalība šajā programmā ir bez maksas – visas ar tās īstenošanu saistītās izmaksas tiek segtas no Eiropas Savienības Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.