Dažādībā ir spēks: dalībnieku reģistrācija novērtējumam

2023. gada 30. septembris

00:00

Turpinot pirms četriem gadiem aizsākto tradīciju, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” arī šogad organizēs bezmaksas novērtējumu “Dažādībā ir spēks”, kura mērķis ir veicināt Latvijas korporatīvajā vidē toleranci pret dažādību un dalīšanos ar labās prakses piemēriem, kā arī veidot sabiedrībā izpratni par dažādības jēdziena nozīmi.

Novērtējums veidots tā, lai ļautu darba devējiem labāk izprast dažādības vadības jomā jau paveikto un sniegtu tiem nepieciešamās zināšanas konkrētu aktivitāšu uzsākšanai vai turpināšanai, tā veicinot interesi un motivāciju veidot savā darba vietā iekļaujošu darba vidi. Tieši tāpēc līdztekus iespējai publiskam apliecinājumam par atvērtību dažādībai ikviens novērtējuma dalībnieks saņem individualizētu ekspertu vērtējumu, kurā tiek gan izceltas tā labās prakses dažādības vadības jomā, gan arī sniegti ierosinājumi iespējamajiem uzlabojumiem.

Interesenti – kā uzņēmumi, tā arī valsts un pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas un citi – ir aicināti iesniegt pieteikumus novērtējumam “Dažādībā ir spēks” līdz šā gada 30.septembrim (ieskaitot), aizpildot elektronisku reģistrācijas formu. Līdzīgi kā citus gadus, tos caurskatīts kompetenta ekspertu žūrija. Novērtējuma rezultāti tiks paziņoti gada nogalē īpašā dažādības vadībai veltītā pasākumā. 

Novērtējuma "Dažādībā ir spēks" afiša, kurā ir uzskaitīti galvenie galvenie darba devēju ieguvumi: tūlītējs darba vides novērtējums, iespēja iegūt publisku atzinību, saņemt individualizētus ekspertu ieteikumus u.tml.