Zaļā iepirkuma piemērošana mēbeļu, tekstilpreču un tīrīšanas līdzekļu iepirkumiem

2019. gada 29. oktobris

09:30

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizē vairāku semināru ciklu, kuros analizēs līdzšinējo zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) piemērošanas pieredzi, pārskatīs noteikumus “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, kā arī diskutēs par šo noteikumu normatīvā regulējuma vienkāršošanas un metodiskā atbalsta uzlabojumiem.

Plānots, ka semināra pirmajā daļā pieredzes stāstos dalīsies politikas veidotāji, nozaru eksperti un pasūtītāji, savukārt otrajā daļā dalībnieki veiks ZPI kritēriju integrēšanu iepirkumu dokumentācijā, lai veicinātu savstarpēju dalīšanos ar zināšanām un pārskatītu ZPI kritērijus.

Dalība – bezmaksas.

Organizē