Skatu Punkti Ieguvumi

Mācības paredzētas uzņēmumu augstākā līmeņa vadītājiem (valdes līmenis vai līdzvērtīgi amati, kuru darba pienākumos ietilpst dalība attiecīgā uzņēmuma politikas, stratēģisko plānu un pamatvērtību izveidē). Mācību laikā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem par to, kas ir dažādība un tolerance, kāpēc iecietība un dažādības vadība ir svarīga darba devējiem. Tāpat būs iespēja iegūt zināšanas par to, kā ieviest dažādības vadību un kā ilgtermiņā veidot iekļaujošu darba vidi. Dalība mācībās ir bezmaksas, nepieciešamības gadījumā dalībniekiem nodrošinām transportu uz mācību norises vietu, kā arī sedzam ceļa izdevumus.