Atbildīga biznesa nedēļa 2018

Atbildīga biznesa nedēļā var iesaistīties jebkura organizācija un uzņēmums, kas ir ieinteresēts dalīties ar savu pieredzi, zināšanām vai paveiktajiem labajiem darbiem un reizē veicināt atbildīgas uzņēmējdarbības attīstību vietējā kopienā. Atbildīga biznesa nedēļa ir iespēja saviem darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem un citām ieinteresētajām personām pastāstīt par jūsu zināšanām un praksi.
  • Īstenojiet izglītības un iesaistes aktivitātes savām ietekmes pusēm
  • Veiciniet atbildību darbinieku, klientu un partneru vidū
  • Dalieties ar atbildīga biznesa ziņām medijos un sociālajos tīklos

Partneri