Lai veiktu Jūsu pārstāvētā uzņēmuma vērtējumu un saņemtu ekspertu ieteikumus atbilstoši Atbildīga biznesa novērtējuma kritērijiem, lūdzam, reģistrēties un iegūt individuālos pieejas datus. Ar saviem pieejas datiem Jums būs iespēja pievienot un veikt novērtējumu vienam vai vairākiem Jūsu pārstāvētajiem uzņēmumiem!